Peter Elsborg

Peter Elsborg

Ekstern lektor

Researcher ID: D-2610-2015

Aktuel forskning

Forskningsprojekt om de sociologiske og psykologiske faktorer der er forbundet med at gennemgå en livstilsforandring baseret på fysisk aktivitet.

Formålet med dette projekt er at undersøge psykologiske og sociologiske faktorer der er relevante for interventioner rettet mod at hjælpe til at livstilsforandre, specielt med fokus på fysisk aktivitet.

Forskningsprojektet en del af Copenhagen Women Study og det empiriske grundlag hentes fra tre interventionsstudier med tre forskellige målgrupper. Overvægtige hjælpes til at livstilsforandre på Ubberup Højskole, kvinder i overgangsalderen og kvinder med sygdommen PCOS som begge gennemgår en 12 ugers intervention med højintens idræt. For at læse mere om de forskellige underprojekter klik her.

Fra et psykologisk perspektiv, vil aspekter som volition, motivation, samt livskvalitet undersøges. Eksempler på forskningsspørgsmål er, om øget fysisk aktivitet kan øge livskvaliteten og hvilken slags motivation og hvilke volitionelle egenskaber det kræver at skabe en holdbar fysisk aktiv livstil. Fra et sociologisk perspektiv undersøges hvordan den enkeltes livshistorie og tidligere erfaringer med idræt og fysisk aktivitet spiller sammen med at skulle leve et mere aktivt liv.

Projektet forventes afsluttet i 2016. 

Projektansvarlig: Peter Elsborg

Vejleder: Anne-Marie Elbe

Co-vejleder: Gertrud Pfister

ID: 50135531