Pernille Hohnen

Pernille Hohnen

Professor

Primære forskningsområder

Jeg har været ansat som Laurits Andersen professor i Organisations- og erhvervsantropologi siden marts 2020. Min forskning omhandler områderne: Økonomisk antropologi, politisk økonomi, arbejdsmarked og finansialisering og udviklingen af digitale kreditformer. Denne forskning er tværvidenskabelig og målet er at udvikle antropologien i samarbejde med andre discipliner.  Gennem det meste af min karierre har jeg arbejdet med problembaserede tilgange til både forskning og undervisning og jeg finder det afgørende at antropologien udvikler nye forståelser af og løsninger til organisatoriske og samfundsmæssige udfordringer. Jeg har publiceret bredt inden for områderne: velfærdspolitik, arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar, arbejdsmiljø samt forbrug og gæld.  Jeg har udført feltarbejde omkring transnational markedshandel i Litauen samt en række private og offentlige organisationer og virksomheder i Danmark.  Jeg har også arbejdet med komparative virksomhedsstudier inden for EU.

Aktuel forskning

Min nuværende forskning omhandler det finansielle område med særligt henblik på digitale lånemarkeder og kreditforbrug. Denne forskning søger at udvikle et sociokulturelt fokus på finanskapitalisme ved at se på digitale pengeformer, kreditforbrug og gæld blandt forskellige grupper af borgere. Jeg er interesseret i de forskellige organisatoriske og reguleringsmæssige aspekter af digitale finansforhold og anvender antropologiske teorier om forandrede pengeformer, kreditformer for at udvide vores forståelse af gældsproblemer og gældsrisici. Min forskning har indtil videre primært fokuseret på unge voksne i en Dansk sammenhæng. Unge er en udsat gruppe i de nuværende digitale kreditmarkeder, hvor de på den ene side boltrer sig som ’digitale indfødte’ og på den anden side har høj risiko for at havne i gældsproblemer. Mit empiriske fokus er Danmark og de Skandinaviske lande, men jeg arbejder også med udviklingen af kreditforbrug Litauen, hvor jeg tidligere har været på langvarige feltarbejder.  I forlængelse af forskningen om kreditforbrug og gældsproblemer i befolkningen ser jeg også nærmere på forandringer i kreditmarkedet.  Denne forskning omhandler nye digitale og algoritmedrevede forretningsmodeller indenfor kreditevaluering samt udlån. Her ser jeg på relationen mellem kreditforbrugere og de finansielle institutioner samt på hvordan forskellige forretningsmodeller baseret på digital overvågning påvirker dette forhold. Jeg er samtidig partner i et Norsk forskningsprojekt WellDebt, som er finansieret af det Norske Forskningsråd. 

https://www.oslomet.no/en/research/research-projects/welldebt. Dette projekt undersøger gensidige relationer mellem problematisk gæld, helbred og arbejdsmarkedstilknytning. Formålet er at afdække de bredere sociale implikationer af gældsproblemer samt i hvilken udstrækning den skandinaviske velfærdsstat adresserer disse forhold og dermed beskytter gældsudsatte borgere tilstrækkeligt. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser og vejleder inden for områderne: Økonomisk antropologi, forbrug, finans, private og offentlige organisationer, arbejdsmarked og velfærd. 

Udvalgte publikationer

Hohnen, P., Gram, M. and Böcker Jakobsen, T. (2019) ‘Debt as the new Credit or Credit as the new Debt? A Cultural Analysis of Credit Consumption among Danish Young Adults’, Journal of Youth Studies, vol 23, no. 3, pp. 356-370.

Hohnen, P. (2017) ‘Poverty, financing and social exclusion in consumption research’. Routledge Handbook on Consumption. Eds. Margit Keller et al. London: Routledge, pp. 259-270.

Hohnen, P. (2003) A Market out of Place? Remaking Economic, Social and Symbolic Boundaries in post-Communist Lithuania, Oxford: Oxford University Press.

Hohnen, P. (2020) ‘Debt is what happens while…The emerging field of digital finance and precaritization in everyday lives of young Danes’, in Sen, A. Lindquist, J. and Kolling M. (eds.)Who's cashing in?: Contemporary perspectives on new monies and global cashlesness Berghahn Books, pp. 32-45. 

Hohnen, P., and Hasle P. (2011) ‘Making work environment auditable – a ‘critical case’ study of certified occupational health and safety management systems in Denmark’. Safety Science. Vol. 49, No. 7, 2011, pp. 1022-1029.

ID: 235123179