Per Sjøgren

Per Sjøgren

Klinisk Professor

Ansættelser/karriere

1982/1983: Lægevidenskabelig embedseksamen
1992: Speciallæge i anæstesiologi
1994-1997: Fungerende overlæge, Smertecenteret, Bispebjerg Hospital/Rigshospitalet
1997-2001: Ledende overlæge, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital*
2001-2009: Overlæge, Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet
2006: Adjungeret professor, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet
2009-2012: Overlæge, Enhed for Akut Smertebehandling og Palliation**
2012: Professor i palliative medicin

* Etablering og ledelse af Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital (1997 – 2001).
** Etablering og ledelse af det palliative afsnit i Enhed for Akut Smertebehandling og Palliation, Rigshospitalet (2009).

 

Videnskab

Disputats: Cognitive function in cancer and chronic non-malignant pain patients. Aarhus Universitet 23.06.06.

Peer-reviewed publikationer: Forfatter/medforfatter til ca 170 artikler og bogkapitler

Studiernes temaer:
• Smertebehandling af cancer patienter: Smerteepidemiologi,- ætiologi og - klassifikation, invasive
teknikker, opioiders (morfins) farmakodynamik og –kinetik, analgetika induceret kognitiv dysfunktion,
sundhedstjenesteforskning (funktion af smerteklinikker og palliative enheder) og palliativ indsats.

 

Andre videnskabelige opgaver

Inviterede foredrag og undervisning:
Inviteret taler ved nationale og internationale kongresser
Vice- president of European Association for Palliative Care (EAPC). Grundlægger, tidligere præsident og for tiden medlem af Dansk Selskab for Palliativ Medicine. Initiativtager til de nordiske diplomkurser: Nordic Specialist Course in Palliative Medicine and Nordic Education in Advanced Pain Medicine. For tiden medlem af den videnskabelige komite for EAPC Research World Congress in Lereida, Spain 2014 og the EAPC World Congress in Copenhagen, Denmark 2015, and formand for organisationskomiteen for the EAPC World Congress in Copenhagen, 2015.
Vejleder for adskillelige ph.d. studenter og involveret i undervisningsaktiviteter nationalt (bl.a Københavns Universitet) og internationalt. Medlem af “the editorial advisory boards of the Journal the Scand J Pain (2009) and Palliative Medicine (2012)”.

ID: 37722773