Palle Holmstrup

Palle Holmstrup

Professor emeritus

Medlem af:

  Curriculum vitae for Palle Holmstrup

  Generelt: Født 1945, professor i parodontologi v. Tandlægeskolen (Odontologisk Institut), Det Sundheds­videnskabelige Fakultet (DSF), KU. Student fra Sct. Annæ Gymnasium med Københavns Drengekor 1965. Cand.odont. 1971, lic.odont. 1976, specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi 1983, dr.odont. 1985. 10 års ansættelse v. Rigshospitalets Afd. for Tand-, Mund- og Kæbesyg­domme. Professor i parodontologi fra 1988. Afdelingsleder ved Afd. for Parodontologi 1988-2021 og ved Afd. for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi 2004-06 og 2013-18. Æresdoktor ved Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 2005. Desuden gæsteprofessor og afdelingsleder ved Afd. for Parodontologi, Tandlægeskolen, Health, Aarhus Universitet 2008-12, adjungeret professor sammesteds 2012-17. 

  Undervisningsaktiviteter: Prægraduat undervisning af tandlæge- og lægestuderende siden 1971. Postgraduat uddannelsesaktivitet med >450 kurser, seminarer og gæsteforelæsninger for tandlæger og læger i Europa, Afrika, USA, Sydamerika, Rusland og Asien. DANIDA korttidsekspert i Kina 1983 og 87. Kursusgiver ved den teoretiske speciallægeud­dannelse for otologer og for dermatologer 1984-2004. Koordinator af Tandlægeskolens og Dansk Tand­lægeforenings Kursusnævns kursusaktivite­ter 1990-93. 1994-2006 Tandlægeskolens repræsentant i Dansk Tandlægeforenings Efteruddannelsesråd. Medlem af Undervisningsministerens Sundhedsuddannelsesråd 1999-2003.

  Forskningsaktiviteter: Nationalt og internationalt forskningssamarbejde om patogenetiske aspekter af sygdomme i mundslimhinde og parodontium. Aktuelt forskningsarbejde har til formål at forøge den eksisterende viden om sammenhængen mellem parodontitis og systemsygdomme, specielt diabetes, hjerte-karsygdomme og reumatoid arthritis. Som led i dette arbejde undersøges inflammationsprocessen ved parodontitis og dens betydning for den almene helse, idet dens delkomponenter karakteriseres i eksperimentelle og kliniske situationer. Initiator af og vejleder for 27 ph.d.-projekter. Aktuelt vejleder for 2 ph.d.-studerende. Desuden vejleder for udenlandske stipendiater. Ca. 320 publikationer i nationale og internationale tidsskrifter og lærebøger. H-Index: 70 (Google Scholar), 52 (Web of Science), 50 (Scopus). 

  Ledelsesaktiviteter: Afdelingsleder for klinisk afdeling fra 1988 og i 2004-06 og 2008-18 for to kliniske afdelinger. Formand for og ledelsesrepræsentant i diverse udvalg på Odontologisk Institut, samt af udvalg på fakultetsniveau. Prorektor for Københavns Tandlægehøjskole 1988-92. Formand for Odontologisk Forsknings- og Stipendieudvalg 1993-96. Viceinstitutleder for Odontologisk Institut 1996-99 og 2002-06. I 2005-06 gennemgået Research Management Course, Copenhagen Business School. Tillige afdelingsleder v. Afd. for Parodontologi, Tandlægeskolen, Health, Aarhus Universitet 2008-12. Sektionsleder, Odontologisk Institut 2010-19 og medlem af instituttets ledelsesteam 2014-19, KU. Vice-Chairman, CAG Greater Copenhagen Research Centre for Systemic Low-Grade Inflammation 2019-22. 

  Redaktionelle funktioner: Erfaring som Associate Editor/Editorial Board Member for 5 internationale odontologiske tidsskrifter (J Clin Periodontol, J Oral Pathol Med, Acta Odontol Scand, Crit Rev Oral Biol Med, Oral Dis). Referee for 30 internationale medicinske og odontologiske tidsskrifter. Medlem af fagredaktionen på Tandlægebladet fra 1991 og af redaktionen for Nordisk Odontologisk Årbog fra 1997, redaktør 2000-21. Chefredaktør af Oral Health and Preventive Dentistry 2002-14 og af Acta Odontologica Scandinavica fra 2014. Fagredaktør ved Lægehåndbogen fra 2013. 

  Andre aktiviteter: Siden 1990 medlem af >130 fagkyndige udvalg i Skandinavien, Storbritannien, Arabien, Asien, Australien og USA, herunder Panelmember, Clinical Research, Research Counsil for Health, Academy of Finland 2016. President, Dansk Sektion af International Association for Dental Research 1987-92. Organisator af og Chairman og Vice-Chairman for internationale konferencer bl.a. for to EF-finansierede konferencer i København 1990. Medlem af nationale og internationale arbejdsgrupper. Sagkyndig for Sundhedsstyrelsen og fra 2000 beskikket odontologisk sagkyndig for Retslægerådet. Odontologisk sagkyndig for Tandskadeankenævnet 1998-2018. Medlem af bestyrelsen for Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning 1993, formand 2003-15. Medlem af bestyrelsen for Scandinavian Society of Periodontology 1998, President 2003-06 og 2013-17. Medlem af International Association for Dental Research Committee on Ethics in Dental Research 2001, Chairman 2003-04. Medlem af Sundhedsstyrelsens udvalg vedr. odontologiske specialer SPEKTA 2002-05. Medlem af Videnskabsministeriets Udvalg Vedr. Videnskabelig Uredelighed, Udvalget for Sundhedsvidenskabelig Forskning 2006-14. Formand for Dansk Selskab for Parodontologi 2009-20. Medlem af Sundheds- og Ældreministeriets Dialog- og Inddragelsesforum vedr. ny ordning for voksentandplejen 2018. 

  Uansøgte legater/priser: Dandy-Fondens pris 1988, Dansk Selskab til Studiet af Parodontologis Legat 1989, Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning 1991. Dansk Tandlægeforenings Sundhedspris 2007. Simon Spies Fondens Jubilæumspris 2008. Æresmedlem af Dansk Tandlægeforening 2011. Skandinavisk Tandlægeforenings Bensow Pris 2017. Scandinavian Society of Periodontology’s Jens Wærhaug Pris 2022.

  Ekstern finansiering: I perioden fra 2000 personligt modtaget DKK 4.080.000 og som medansøger desuden fra 2007 DKK 18 mio. fra diverse fonde. 

  Formidling i medierne: Indlæg i medierne om sammenhængen mellem sygdom i mundhulen og den øvrige organisme (Seneste kronikker: Berlingske Tidende 25.11.2019, Politiken 19.2.2020. Desuden en 1-times udsendelse, ”Sygt nok” i radioens program 1 den 21.8.2020). Herunder påpegning af det mærkværdige i at sygdom i mundhulen som parodontitis pålægges høj brugerbetaling og dermed ikke anses for at være sygdom på lige fod med sygdom andre steder i organismen. Dette er helt ude af trit med den forskningsmæssige udvikling, der peger på, at parodontitis kan spille en rolle for udviklingen af især hjerte-karsygdom, diabetes og reumatoid arthritis. Når patienterne p.g.a. øget brugerbetaling ikke har råd til behandling af parodontitis, kan dette således påføre sundhedssystemet øgede udgifter til behandling af andre sygdomme, som er væsentligt dyrere for samfundet, og som desuden medfører forringet livskvalitet og –vilkår for patienterne.

  Uddannelse

  Specialtandlæge, ph.d., dr.odont.

  ID: 10557