Ole Hansen
Ole Hansen

Professor


Curriculum vitae 

2010 Professor i Formueret med særlig henblik på Entrepriseret ved Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

2008 Lektor i Formueret med særlig henblik på Entrepriseret ved Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

2008 Dr.jur.

2008 Medstifter af Center for Virksomhedsansvar ved Københavns Universitet, Juridisk Fakultet

2007 Indleveret afhandlingen "Det entrepriseretlige hjemmelsproblem - modsætningsforhold eller

fællesskab?" til bedømmelse for den juridiske doktorgrad.

2004 - 2007 Adjunkt i formueret med særlig henblik på entrepriseret ved Københavns Universitet

2001 - 2004 Ph.D.-stipendiat ved Københavns Universitet

1997 - 2001 Advokat i advokatfirmaet Bang, Brorsen og Fogtdal, Nykøbing Falster og Vordingborg med

hovedarbejdsområde inden for entrepriseret og fast ejendoms retsforhold

1994 - 1997 Advokatfuldmægtig i advokatfirmaet Drachmann, Brorsen og Fogtdal, Nykøbing

Falster og Vordingborg

1994 Cand. Jur. ved Københavns Universitet

 

2. Tillidshverv

2008 - Medlem af Bestyrelsen for Det Danske Selskab for Byggeret

 

Primære forskningsområder

  • Entrepriseret
  • Kontraktret

Aktuel forskning

Ole Hansen er medstifter af Center for Virksomhedsansvar (CEVIA) ved Det Juridiske Fakultet. Han forsker i formueret, herunder særligt kontraktret og entrepriseret og er leder af et forskningsprojekt om længerevarende kontraktforhold. 

Ole Hansen er fagleder på faget Længerevarende Kontrakter på bacheloruddannelsens 5. semester og for faget Entrepriseret på kandidatuddannelsen. Han er desuden fagansvarlig for faget Omsætning af fast ejendom.

ID: 8162