Nina Toudal Jessen

Nina Toudal Jessen

Postdoc

Min forskning beskæftiger sig med landskabet og forvaltningen af dette. Forvaltning forstår jeg som al aktivitet, der vedrører et sted. Det vil sige, at jeg interesserer mig for alle former for repræsentationer, praksisser og oversættelser, der beskæftiger sig med steder. Det vil også sige, at steder i sig selv kan være med til at forandre forvaltningen. Jeg er derfor også interesseret i spørgsmål om naturforståelser, vidensforståelser og kortlægning.

I min Ph.d.-afhandling undersøgte jeg landskabsforandringer og landskabsbevaring i det 20. århundrede. Jeg arbejdede ud fra to konkrete steder ved Kalundborg på Vestsjælland. Her undersøgte jeg forandringer i et bakkedrag, som var græsning, siden grusgrav og dernæst losseplads. Landskabsbevaring undersøgte jeg gennem det fredede område Saltbæk Vig. Ligeledes på Vestsjælland. 
Samlet viste min afhandling, hvordan forvaltningen og administrationen af landskabet i perioden dels blev mere og mere standardiseret og baseret på oversættelser til kort, billedmateriale og tal i form af opmålinger. Dels skete forandring og bevaring af landskabet i stigende grad ud fra bestemte forestillinger om rigtig eller forkert udnyttelse, og god eller dårlig natur. I sidste ende viste mit projekt, hvor afgørende ejendomsretten er for naturens forvaltning. 

Denne indsigt arbejder jeg videre med i mit næste projekt, hvor jeg vil undersøge forholdet mellem det fælles bedste og den individuelle ejendomsret i forbindelse med omlægning af landbrugsarealer. For at klarlægge disse relationer, vil jeg undersøge ejendomsrettens historie og dens indflydelse på, hvad der er muligt i dag. 

Interesseområder

Miljøhistorie, landbrugshistorie, rumlighed, landskabshistorie, planlægningshistorie, materialitetsteori, science and technology studies, 

ID: 183206525