Nina Cedergreen

Nina Cedergreen

Professor

Nina Cedergreen forsker i hvordan kemikalier påvirker miljøet. Hendes primære forskningsområde omhandler cocktail effekter, med fokus på at forstå den samlede virkning af de mange kemikalier og stress faktorer vi og miljøet bliver udsat for. De andre stress faktorer kan være sult, sygdom og ikke-optimale klima-forhold, som alle er vigtige at adressere, når vi vil forstå virkning af kemikalier i et miljø, som sjældent er optimalt for det enkelte individ. 

Nogle af de store forskningsspørgsmål er: Kan vi forudse synergistiske interaktioner mellem kemikalier? Eller typen af interaktion mellem kemikalier og andre stress-faktorer? Og hvordan kan det være, at nogle kemikalier synes at stimulere vækst og reproduktion ved lave doseringer, men have skadelig virkning ved høje doseringer?

Problemerne bliver undersøgt eksperimentelt i Forskningsgruppen for Miljø-toksikologis laboratorier https://plen.ku.dk/english/research/env_chem_phys/et/ og i samarbejde med andre forskningsgrupper, både nationalt og internationalt. Der ud over indgår en stor andel af statistisk og matematisk modellering som redskab til at teste hypoteser og forudsige effekter af stress kombinationer, tidsperspektiver og ekstrapolering til arter, som endnu ikke er blevet testet. Modellerne er et vigtigt redskab indenfor kemisk risikovurdering.

Nina Cedergreen har bl.a. siddet i ekspertpaneler i det Europæiske Fødevare Agentur og deltaget i udarbejdelsen af retningslinier for regulering af kemiske cocktails og brugen af mekanistiske effekt modeller som redskab i risikovurderingen af pesticider.

Nina underviser på BSc-kurset ”Miljøkemi i Biologiske Systemer”, er kursus ansvarlig for de to MSc-kurser ”Toxicology & Ecotoxicology” og ”Pesticide Use, Mode of Action and Ecotoxicology” og PhD kurset ”Dynamic Modelling of Toxic Effects”, og har vejledt >100 BSc og MSc studerende og 15-20 PhD og Postdocs gennem de sidste to årtier.

ID: 4232476