Nils Holger Petersen

Nils Holger Petersen

Lektor emeritus

NHP er født i København i 1946. Han blev cand. scient. i matematik fra Københavns Universitet, jan. 1969 (1. karakter med udmærkelse); herefter fortsatte studier i to år ved Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo, med et kandidatstipendium fra KU. NHP begyndte teologiske studier i 1972 (efter den daværende såkaldte akademikerparagraf) og blev kaldskapellan, siden sognepræst ved Lindevang Kirke 1974-1995 (med orlov siden 1. januar 1990). NHP blev indskrevet som teologi-studerende ved KU i 1973, tog forprøven i 1979, fortsatte på kandidatstudiet, speciale i 1986 (udgivet som bog Kristendom i Musikken, Kbhvn 1987). 

1990-93 ph.d. studerende i kirkehistorie (vejleder Jørgen I Jensen) med et seniorstip. ved KU.

1994 ph.d. med en afhandling om 'Det middelalderlige latinske musikdramas liturgiske oprindelse og genre'.

1993-95, forskningsstip. under Statens Humanistiske Forskningsråd med et projekt om middelalderreception i operaer i det 19. og 20. århundrede.

1995, forskningslektor i kirkehistorie, KU,

2000, fastansættelse som lektor sammesteds.

1997-2002 desuden gæsteprofessor ('professor II') ved Senter for Middelalderstudier, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim.

2002-2010 centerleder for Danmarks Grundforskningsfonds Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer ved Afdeling for Kirkehistorie, KU (i samarbejde med Musikvidenskabeligt Institut), oprettet 1. februar 2002 og forlænget efter en international evaluering i 2005 til 2010.

2010-2014 leder af et nyt internationalt samarbejdsprojekt under European Science Foundations EuroCORECODE program: Symbolds that Bind and Break Communities: Saints' Cults as Expressions of Local, Regional, National and Universalist Identities. Projektet er et samarbejde mellem forskergrupper ved universiteterne i Trondheim (Norge), Tallinn (Estland), Krems (Østrig) og København.

NHP har deltaget i nordisk og internationalt forskningssamarbejde med støtte fra nationale og nordiske forskningsråd siden 1994. Han har publiceret om middelalderliturgi og drama, musikdramatik og teologi, kulturhistorie og teologi, samt medievalism.

Siden 2013 formand for Fakultetets Forskningsudvalg.

Hovedredaktør for tidsskriftet Transfiguration: Nordisk Tidsskrift for Kunst og Kristendom 1999-2007.

Medredaktør for samme tidsskrift i dets nye form: Transfiguration: Nordic Journal of Religion and the Arts siden 2008. Tidsskriftet udgives af Museum Tusculanums Forlag, København.

Hovedredaktør for bogserien Ritus et Artes: Traditions and Transformations ved forlaget Brepols (Turnhout, Belgien).

Områderedaktør (vedr. Bibelreception i musikken) for De Gruyters Encyclopedia of the Bible and its Reception , EBR (Berlin - New York), bind I-VIII udkom i 2009-2014.

Medlem af redaktionskomitéen for Studies in Medievalism (Boydell & Brewer, Cambridge).

Medlem af redaktionskomitéen for Danish Yearbook of Musicology

Medlem af programkomitéen for International Medieval Congress, University of Leeds, UK (ansvarlig for området liturgi og musik)

Aktivt medlem af projektet Sanselighet og Transcendens ved Det teologiske Fakultet, Universitetet i Oslo (ledet af Prof. Svein Aage Christoffersen), under Norges Forskningsråd.

Medlem af styringsgruppen for samarbejdsprojektet Authority and Persuasion: the Role of Commonplaces in Western Europe (c. 1450-1800) mellem Kulturarvscentret og romanske institutter ved universiteterne i Groningen (NL) og Durham (UK), støttet af det hollandske forskningsråd (2007-10).

Medlem af netværket Oral and Literary Cultures in Medieval and Early Modern Baltic Sea Region under ledelse af Dr Tuomas Lehtonen (Finnish Literature Society).

Medlem af advisory board for projektet Ars edendi, Instititutionen för Klassiska Språk, Stockholms Universitet (ledet af Prof. Gunilla Iversen).

Medlem af advisory board for Nordic Society for Intermedial Studies, pt Växjö Universitet, Sverige.

Peer Review for adskillige nordiske og internationale tidsskrifter, forlag og forskningsfonds.

NHP er vokset op i en familie, hvor musikalsk udøvelse af klassisk musik (herunder samtidsmusik) stod i centrum. NHP modtog klaverundervisning fra 7-års alderen og kompositionsundervisning fra 16-års aldren. NHP er medlem af Dansk Komponistforening og har skrevet og fået fremført talrige kompositioner siden 1967. Har skrevet kammermusik og værker for forsk. soloinstrumenter, kantater, kirkemusik, samt 2 operaer (Vigilie for Thomas Becket 1989 og Dronning Ingeborgs Lovsang 1991). NHP modtog Hakon Børresens mindepris i 1993 for disse operaer.

Vigilie for Thomas Becket blev opført i København i 1990 og igen under Dansk Komponistforenings Bienale i 1998. Desuden indgik den i en akademisk præsentation med en semiscenisk delvis fremførelse ved den internationale Studies in Medievalism konference i Canterbury i 1997.

NHP har modtaget støtte fra Statens Kunstfond en række gange. Se også hjemmesiden under Dansk Komponistforenings komponistbiografier, her kan enkelte værker også høres:

http://www.komponistforeningen.dk/node/8824 .

Uddannelse

cand.scient. (matematik), phd (teologi)

ID: 12066