Niels-Henrik von Holstein-Rathlou

Niels-Henrik von Holstein-Rathlou

Professor

Medlem af:

  Uddannelse
  Prægraduat uddannelse 

  Gymnasium: Matematisk-Fysisk Studentereksamen, Østre Borgerdyd Skole, København Ø, Juni 1975.                             Eksamensgennemsnit: 9.6

  Lægevidenskabelig: Københavns Universitet. Januar 1983. Embedseksamen, Eksamensgennemsnit: 11.6
   

  Postgraduat uddannelse    

  • Kursus i digital- og konverteringsteknik.
  • Det Lægevidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Aarhus, efterår 1984.
  • Kursus i EDB-grafik.
  • RECKU, Københavns Universitet, efterår 1984
  • Kursus i modelformulering og simulation af Medicinsk-Fysiologiske systemer.
  • Fysisk Laboratorium 3, Danmarks Tekniske Højskole, Lyngby, forår 1985.
  • Matematisk analyse 1.
  • Matematisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 1985/1986
  • Lineær algebra.
  • Matematisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 1985/1986
  • Statistik og Sandsynlighedsregning.
  • Matematisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 1985/1986
  • Matematisk analyse 2.
  • Matematisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 1986/1987
  • Abstrakt Algebra.
  • Matematisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 1986/1987
  • Forskningsledelse.
  • Copenhagen Business School, Marts-Maj-August 2004.

  Disputats
  Dynamic aspects of the tubuloglomerular feedback mechanism.

  Doktorgraden konfereret den 27. marts 1992.

  Det Lægevidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

  Ansættelser
  Kliniske ansættelser

  • Vikar for reservelæge, Klinisk Fysiologisk afdeling, Herlev Hospital. Juni - August 1982.
  • Klinisk Assistent, Medicinsk afdeling TA, Rigshospitalet. Februar - Marts 1983.
  • Reservelæge, Medicinsk afdeling TA, Rigshospitalet. April - September 1983.

  Forskningsansættelser

  • Scholarstipendiat, Institut for Eksperimentel Medicin, Københavns Universitet. September 1979 - August 1980.
  • Kandidatstipendiat, Institut for Eksperimentel Medicin, Københavns Universitet. Oktober 1983 - April 1986.
  • Forskningsrådsstipendiat, Institut for Eksperimentel Medicin, Københavns Universitet. April 1986 - April 1987.
  • Adjunkt, Institut for Eksperimentel Medicin, Københavns Universitet. Maj 1987 - April 1992.
  • Associate Professor of Physiology and Biophysics, University of Southern California, Los Angeles, USA, Februar 1988 - December 1992.
  • Adjungeret Associate Professor of Physiology, Brown University, Providence, Rhode Island, USA.  Marts 1993 - Maj 1994.
  • Lektor i funktionsregulering, Medicinsk-Fysiologisk Institut, Københavns Universitet. Januar, 1993 - September 1994, og Oktober 1999 - Maj 2000.
  • Visiting Associate Professor of Physiology and Biophysics, University of Southern California, Los Angeles, USA. January 1993 - nuværende.
  • Adjungeret Professor of Physiology, Brown University, Providence, Rhode Island, USA. Juni 1994 - nuværende.
  • Forskningsprofessor (Hjerteforeningen), Medicinsk-Fysiologisk Institut, Københavns Universitet. Oktober 1994 - September 1999.
  • Professor i Nyrefysiologi, Medicinsk-Fysiologisk Institut, Københavns Uni­ver­sitet. Juni 2000 - nuværende.
  • Institutleder, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet, januar 2007 - 2015.
  • Senior Vice President i Novo Nordisk Fonden. Ausgust 2015 - August 2022

  Stillingsbedømmelser

  • Professor kvalificeret i eksperimentel hypertensionsforskning, Aarhus Universitet. Maj 1992.
  • Professor kvalificeret i fysiologi, Aarhus Universitet, november 1993.

  Medlemskab af videnskabelige selskaber  

  • Dansk Selskab for Teoretisk Biologi (Formand).
  • Dansk Hypertensionsselskab (Tidligere medlem af bestyrelsen).
  • Blodtrykscentret ved Københavns Universitet (Formand).
  • Dansk Selskab for Teoretisk og Anvendt Terapi (tidligere formad og bestyrelsesmedlem).
  • Nordisk Forening for Fysiologi.
  • Dansk Cardiologisk Selskab
  • Dansk Nefrologisk Selskab
  • The Council for High Blood Pressure Research, the American Heart Association.
  • The American Physiological Society.
  • The Mathematical Association of America.
  • The American Mathematical Society.
  • The Society for Mathematical Biology.
  • The Society for Industrial and Applied Mathematics.

  Administrativt arbejde

  • Medlem af the Research Committe (planlægger og styrer foreningens viden­ska­be­lige aktiviteter), the American Heart Association-Greater Los Angeles Affiliate, efterår 1990 - efterår 1992 
  • Medlem af the Life Sciences Working Group, The European Space Agency, Paris, Frankrig, rådgiver ESA i videnskabelige spørgsmål), forår 1995-forår 1998.
  • Medlem af Informationsteknologiudvalget, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Forår 1994 - Forår 1998.
  • Medlem af Forskningsudvalget, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Efterår 1995 - Forår 2003.
  • Medlem af Forskningsudvalgets forretningsudvalg, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Efterår 1999 - Forår 2003.
  • Medlem af Multimedieudvalget, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Forår 1996 - Forår 2003.
  • Emnegruppeleder for undervisningen i nyrefysiologi, Medicinsk Fysiologisk Institut, Københavns Universitet, Efterår 1994-Forår 2003.
  • Medlem af strategiudvalget vedrørende forskningsprofessorater, Kræftens Bekæmpelse, Forår 2001.
  • Medlem af strategiudvalget vedrørende forskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Forår 2002 - 2004.
  • Medlem af udvalget for Kliniske Færdigheder, inklusive Kommunikation, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Efterår 1999 - nuværende
  • Medlem af institutbestyrelsen, Medicinsk Fysiologisk Institut, Københavns Universitet, efterår 1998 - nuværende.     
  • Medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget for Danish Cardiovascular Research Academy (forskerskole for hjerte - kredsløbsforskning ved Københavns, Syddansk og Aarhus Uni­ver­si­te­ter), 2002 - nuværende.
  • Studieleder for uddannelsen "Medicin og Teknologi", Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Efterår 2005 - nuværende.
  • Formand for den kommende internationale kongres "The 2007 International Gap Junction Meeting" der skal afholdes på Hotel Marienlyst, Helsingør, august 2007. Efterår 2005 -
  • Medlem af Fakultetets Uddannelses Strategiske Udvalg, Det Sundhedsvidenskabelige Fakul­tet, Københavns Universitet, Efterår 2005 - nuværende.
  • Medlem (vicecenterleder) af styregruppen for Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hjertearytmi, Københavns Universitet, Efterår 2005 - nuværende.
  • Konstitueret institutleder, Medicinsk Fysiologisk Institut, Københavns Universitet, efterår 2006.   
  • Institutleder, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet, januar 2007 - 2015.  
  • Bedømmelsesarbejde 
   Medlem af the Fellowship Study Section (bedømmelse af stipendium ansøgning svarende til kandidat og seniorstipendie niveau), the American Heart Association-Greater Los Angeles, Afiiliate, efterår 1989 - efterår 1992. 
  • Medlem af the Study Section for Kidney and Urology Research Centers, National Institutes of Health (NIH), National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK),
  • Washington D.C. (bedømmelse af ansøgninger på nationalt niveau vedrørende nefro- og urologiske forskningscentre), efterår 1991 - efterår 1992.
  • Bedømmer af Nephrology Grants for the Department of Veterans Affairs, Veterans Health Administration, Washington D.C., (bedømmelse af forsknings­ ansøg­ninger på nationalt niveau), forår 1992 - efterår 1992.
  • Medlem af diverse ad hoc Study Sections for the National Institutes of Health (NIH), Washington D.C. (bedømmelse af forsknings ansøgninger på nationalt niveau), efterår 1993 -  
  • Beskikket censor i byggeteknik ved Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, forår 1997 - forår 1998.
  • Medlem af den internationale Study Section for Integrative Physiology, NASA, Washington D.C. (bedømmelse af forskningsansøgninger fra hele verden med henblik på projekter i forbindelse med den internationale rumstation), sommer 1997, vinter 1999, og sommer 2004.
  • Ekstern bedømmer af ansøgninger for The Medical Research Council, London, UK, 2002.
  • Ekstern konsulent i forbindelse med evaluering af Hollandsk biomedicinsk forskning. Det    Hollandske Videnskabernes Selskab, Amsterdam, Holland, forår 1998. 
  • Medlem af diverse bedømmelsesudvalg for ESA (European Space Agency), Paris, med henblik på bedømmelse af Europæiske rumfartsrelaterede projekter, efterår 1999 - nuværende.
  • Medlem af Hjerteforeningens biomedicinske forskningsudvalg, Forår 2001 - nuværende
  • Medlem af Novo-Nordisk Fondens læge- og naturvidenskabelige kommite, 2006 - nuværende.
  • Formand for 9 bedømmelsesudvalg ved besættelse af: professorater (3), lektorater (4), og adjunkturer (3), alle ved Københavns Universitet. Medlem af bedøm­mel­ses­udvalg ved besættelse af adjungeret professorat i Fysik ved Danmarks Tekniske Universitet, 2002.      
  • Officiel opponent ved 7 doktordisputatser (alle Københavns Universitet) og 30 Ph.D. afhandlinger, (21 ved Københavns Universitet, 1 ved Aarhus Universitet, 3 ved Odense Universitet, 1 ved Ålborg Universitet og 4 ved University of Southern California, USA).
  • Medlem af bestyrelsen for følgende fonde: Højesteretssagfører Kaj Bunch-Jensen og Alis Bunch-Jensens legat, Ruth Kønig-Petersens fond (formand), Grosserer Johan Quentin og Hustrus fond (formand), Eva & Robert Voss Hansen Fond (formand), Kontorchef Svend Coles Frederiksen og Hustrus Fond.
  • Redaktionelle hverv
   Inviteret gæsteeditor på et særnummer af Cardiovascular Research omhandlende brugen af
   "kaos teorier" indenfor kardiologien, 1995-1996.
  • Medlem af the Editorial Board for American Journal of Physiology - Integrative and Regulatory   Physiology, 2001-
  • Reviewer for følgende videnskabelige tidsskrifter
  • The American Journal of Physiology: Renal
  • The American Journal of Physiology: Regulatory and Integrative Physiology
  • The American Journal of Physiology: Heart and Circulatory Physiology
  • Cardiovascular Research
  • Hypertension
  • Journal of Physiology (London)
  • Journal of Clinical Investigation
  • Acta Physiologica Scandinavica
  • The Bulletin of Mathematical Biology
  • Physics in Biology and Medicine
  • Pharmacology & Toxicology
  • Allergy

  Priser og hædersbevisninger
            Zeneca legatet fra Dansk Hypertensionsselskab, September 1995.

            Carl Johan Michaelsens legat, 2000.

            Årets Claus Bruhn taler, Dansk Nefrologisk Selskab, 2002

  Andet
           Medlem af expertpanelet i National Institutes of Healths (NIH, Washington D.C., USA)

           workshop omkring:"The Head and Heart of Chaos: Nonlinear Dynamics in
           Biological Systems".Juni 1992. 

  Publikationer
  173 originalartikler i engelsksprogede tidsskrifter med peer review, 18 bogkapitler og 2 andre artikler.

  Patenter
  Medindehaver af 2 patenter i samarbejde med Zealand Pharma A/S, Glostrup.

  ID: 11216