Niels Strange

Niels Strange

Professor

Jeg er professor i Skov- og naturplanlægning ved Skov&Landskab, Københavns Universitet. Jeg leder Skov & Landskabs socioøkonomiske gruppe, der er tilknyttet Grundforskningscenteret CMEC (Center for Macroecology, Evolution and Climate, www.macroecology.ku.dk), Biologisk Institut, Københavns Universitet. Jeg er endvidere studieleder på kandidatuddannelsen Sustainable Forest and Nature Management (SUFONAMA - www.sufonama.eu), der er en Europæisk eliteuddannelse inden for skov- og naturressourceforvaltning. Uddannelsen udbydes i samarbejde med nogle af de bedste Europæiske universitetsmiljøer indenfor området: University of Wales, Swedish Agricultural University, University of Padova og Georg-August University Göttingen. Jeg underviser i en række fag inden for økonomi, politik og planlægning af skov og natur arealer. Blandt andet i kurserne Temakurset i Skov- og Naturressource Planlægning og Natur- og Landskabspolitik. Min forskning er fokuseret på økonomisk planlægning. I øjeblikket arbejder vi koncentreret på at udvikle beslutningsstøttesystemer til at fremme en bedre og mere samfundsøkonomisk forsvarlig naturforvaltning under klimaforandring. Vi har allerede publiceret en række interessante videnskabelige resultater. Herudover deltager jeg i en række projekter om miljøøkonomi, beslutningsteori, landskabsforvaltning og naturplanlægning.

ID: 4234857