Niels Strange

Niels Strange

Professor

Jeg er professor i skov- og naturplanlægning og arbejder med forskning og undervisning indenfor dette felt, bl.a. med skovøkonomi, bevarelse af biodiversitet, finansiering af naturbeskyttelse, miljøøkonomi og planlægning, miljøadfærd og beslutningstagning under usikkerhed.

Jeg er desuden tilknyttet Center for Makroøkologi, Evolution og Klima(www.macroecology.ku.dk) ved GLOBE Instituttet, Københavns Universitet.

Jeg er medlem af Biodiversitetsrådet.

 

Primære forskningsområder

Skov-, natur- og biodiversitetsplanlægning med fokus på at sammenkoble biologiske data og modeller med drifts- og samfundsøkonomiske metoder. Jeg har i min forskning især interesseret mig for brug af dette til arealanvendelsesanalyser. Forskningsspørgsmålene handler om hvor, hvornår og hvordan vi bør anvende vores arealer for at få den optimale balance mellem benyttelse og beskyttelse. Jeg har i den forbindelse interesseret mig for at udvikle operationsanalytiske beslutningsmodeller (både deterministiske og med usikkerhed) samt at integrere miljøøkonomi i modellerne, herunder værdisætning af biodiversitet og økosystemtjenester. Da en stor del af vores landareal er privat ejet, interesserer jeg mig også for regulering, incitamenter og jordejer adfærd i forhold til at skabe bedre vilkår for naturen.

 

Aktuel forskning

Aktuelt (2023) er jeg involveret i projekter omkring optimering af naturbeskyttelse, værdisætning af biodiversitet, finansiering af biodiversitetsbeskyttelsestiltage i skove (SUPERB, forest-restoration.eu/), den strategiske forskning og innovations agenda i Europæisk skovforskning (EUFORE, eufore.eu). 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser bl.a. i følgende kurser og vejleder gerne i disse områder: Forest and Nature Management Planning (MSc), Sustainable Forest and Nature Management (MSc), Ecosystem Services from Forest and Nature (MSc), Natur, Miljø og Samfund (BSc). Yderligere gæsteforelæser jeg på kurser i bl.a. Natur og Landskabspolitik (BSc) og i International Nature Conservation (MSc).

Jeg er endvidere studieleder på kandidatuddannelsen Sustainable Forest and Nature Management (SUFONAMA - www.sufonama.eu), der er en Europæisk uddannelse inden for skov- og naturressourceforvaltning. Uddannelsen udbydes i samarbejde med nogle af de bedste Europæiske universitetsmiljøer indenfor området: University of Wales, Swedish Agricultural University, University of Padova og Georg-August University Göttingen.

 

Mulige interessekonflikter

Gennem min forskning indgår jeg ofte I samarbejder med virksomheder og/eller interesseorganisationer. Det sker, fordi de enten er partnere i forskningsprojekter fra EU eller andre kilder, som understøtter samarbejde mellem forskning og omverden, eller fordi de indgår i rådgivende funktioner eller som interessentpaneler i tilknytning til forskningsprojekter

Jeg er herudover udpeget som medlem af Biodiversitetsrådet, der rådgiver regeringen og folketinget om tiltag, der kan skabe bedre vilkår for den danske natur.

 

ID: 4234857