Niels Lund

Niels Lund

Professor emeritus

Primære forskningsområder

Middelalderens historie, særlig ældre middelalder, det angelsaksiske England og vikingetiden

Aktuel forskning

Danmarks historie i det 10. århundrede

Danmarks militære organisation i højmiddelalderen

Undervisnings- og vejledningsområder

Vikingetiden

Det angelsaksiske England

Vikingerne i England

Historisk metode

Litteratur- og informationssøgning

Opgaveskrivning, med dertil hørende problemer

Interesseområder

Numismatik

Onomastik

Arkæologi

ID: 11136