Nicoline Normann

Nicoline Normann

Ph.d.-studerende

Jeg er interesseret i hvordan angst udvikles, vedligeholdes og bedst behandles i barndommen. Mere specifikt interesserer jeg mig for hvordan børn håndterer deres negative tanker, og relationen mellem denne type kognitive processer, udviklingsmønstre og angst. Jeg brænder for at hjælpe angste børn ud af deres lidelse, og dette har affødt en intens motivation hos mig for at kreere viden, skabe opmærksomhed og forbedre de kår der er for personer der lider under angst i på daglig basis.

Titlen på mit ph.d. projekt er ”Identificering af børns kognitive undgåelsesstrategier og deres relation til angst”. Formålet med projektet er at undersøge hvordan børn håndterer deres negative tanker og bekymringer på både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige måder. Ved brug af kvantitative, kvalitative og kvasi-eksperimentelle metoder stræber jeg efter at få en dybere forståelse for hvordan børn reagerer på deres negative tanker ved brug af forskellige kognitive undgåelsesstrategier, f.eks. tankeundertrykkelse, distraktion og tanke-erstatning, samt hvordan børnene oplever effekten af den type stratgier. Med mit ph.d. projekt håber jeg på at kunne fremme vores forståelse for hvordan angst i barndommen vedligeholdes og hvilke faktorer der er relevante at arbejde målrettet med i en terapeutisk kontekst.

ID: 94088458