Nete Helene Enggaard

Nete Helene Enggaard

Gæsteforsker

Uddannelse

2013: Praktisk-teologisk uddannelse. Pastoralseminariet, Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København.

2012: Ph.d.-graden. Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

2007: Cand. theol. Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

1991: Sproglig student fra Metropolitanskolen, København.

Ansættelser

2017-2018: Post.doc/forsker ved Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet.

2016: April-aug. Projektmedarbejder, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

2015-2016: Sept-febr. Post.doc, Center for Kirkeforskning, Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, KU.

2015: Marts-maj. Videnskabelig medarbejder, Center for Kirkeforskning, Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, KU.

2014: Sept-oktober. Konsulent, Udvalget for Gudstjeneste og Salmer, Københavns stift.

2013: Juni-nov. Videnskabelig medarbejder, Afdeling for Systematisk Teologi. Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

2009-2012: Ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet.

Udlandsophold
2010: 3 måneders forskningsophold i Berlin.

ID: 9246955