Nanna MacAulay

Nanna MacAulay

Professor

Aktuel forskning

Vores hjerner består af store mængder vand, der kontinuerligt flyttes mellem det cirkulerende blod og hjernevævet såvel som mellem hjernens forskellige områder og cellulære strukturer. Vi forudsætter at denne vandtransport er yderst velreguleret, idet en forstyrrelse i hjernens vandbalance kan lede til neuronal dysfunktion, hydrocefalus (vand i hovedet) og hjerneødem. Vores utilstrækkelige viden om de molekylære mekanismer, der varetager hjernens væsketransport og regulering af disse, begrænser vores mulighed for en opnå en fuld forståelse af dette vigtige, men komplicerede, patofysiologiske emne. Med den manglende identificering af de pågældende transportmekanismer, er forekomsten af farmakologiske tiltag yderst begrænset - nær ikke-eksisterende - i potentielt livstruende tilstande, der involverer ansamling af vand i hjernen.

Mit laboratorie fokuserer på at identificere de molekylære mekanismer, der ligger til grund for hjernens ion- og vandbalance under fysiologiske såvel som patofysiologiske tilstande. Vi undersøger transportmekanismerne involveret i produktionen af hjernevæske, aktivitets-induceret gliacellesvulmning og K+ akkumulering, samt nervecellesvulmning under de hjernebølger, der spredes henover hjernevævet ved iskæmi og migræne.

Vores tekniske tilgang spænder fra molekylære og biofysiske egenskaber af vand-transporterende proteiner (aquaporiner og cotransportere) til deres regulering på celleniveau og deres integrerede funktion i hjerneskiver og in vivo dyremodeller (mus/rotter).

ID: 10786