Mogens Grønvold

Mogens Grønvold

Professor

Uddannelse

2009: Dr.med., Københavns Universitet. Health-related quality of life in early breast cancer.

1996: Ph.d., Københavns Universitet. Validation of quality of life questionnaire for breast cancer patients.

1992: Autorisation til selvstændigt virke som læge.

1988: Cand.med., Københavns Universitet.

1988: Foreign Medical Graduate Examination in the Medical Sciences (amerikansk eksamen). Klinisk del og engelsk-test.

Ansættelser

2021- : Kombinationsstilling: Professor i palliativ indsats og patient-rapporterede outcomes, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og overlæge og leder af Palliativ Forskningsenhed, Geriatrisk og Palliativ Afdeling, Bispebjerg og Frderiksberg Hospital.

2012-2021: Kombinationsstilling: Professor MSO i palliativ indsats og livskvalitetmåling, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og overlæge og leder af Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

2002-2012: Kombinationsstilling: Lektor, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og overlæge og leder af Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

1998-2002: Kombinationsstilling: Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (20%), og Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital (80%).

1994-1995: Medicinsk Afdeling, Holstebro Centralsygehus.

1992: Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling D, KAS Herlev.

1990-1997: Introduktions-, kandidat- og seniorstipendier ved Institut (senere Afdeling) for Social Medicin, Københavns Universitet, tilknyttet Onkologisk afd. ONK, Rigshospi­talet. 

1989-1990: Medicinsk Hæmatologisk Afdeling L, Finsen Instituttet/Rigshospitalet.

1988-1989 (8 mdr.) og 1990 (3 mdr.): Onkologisk Afdeling, Finsen instituttet/Rigshospitalet.

Uddannelses- og forskningsophold i udlandet

1996: Department of Medical Psychology, Acedemic Medical Centre og Division of Psychosocial Research and Epidemiology, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam.

Øvrigt

- Work Package Leader in the EU/FP7 funded project 'ACTION - Advance Care Planning: An Innovative Palliative Care Innovation to Improve Quality of Life in Oncology' (2013-2018).    

- Afdelingsleder, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 2003, 2006-2007.

 - Over 200 videnskabelige og formidlende foredrag.

  - Peer-review for en lang række internationale tidsskrifter og for Medical Research Council, London.

 - Bedømt 10 ph.d.-afhandlinger og en disputats.

 -  - Arrangeret og/eller deltaget i scientific commitee og/eller været chairman ved en lang række nationale og internationale møder og konferencer.

- Medlem af

  • Past chairman 2014-2015
  • Chairman 2011-2014.
  • Executive Commitee 1996-2002, 2010-2015
  • Chairman, Methodology Commitee 1999-2002.
  • Secretary 1996-1998
  • Initiativtager til og leder (sammen med MA Petersen) af gruppens største multicenterprojekt, udvikling af en interaktiv udgave af det mest udbredte spørgeskema til kræftpatienter, EORTC QLQ-C30 (siden 2005): EORTC CAT.

Uddannelse

Cand.med., Ph.D., Dr.med.

ID: 11970