Mikkel Dehlholm
Mikkel Dehlholm

Jeg forsker primært i Kinas politiske økonomi, herunder velfærdsstatsudvikling i reformperioden (1978 og frem). Jeg undersøger hvordan Kinas økonomiske model kan forstås i lyset af kapitalismens historie og hvordan Kinas model tager sig ud i sammenligning med andre 'late developers', fx Tyskland og Japan. Min forskning er således både historisk og komparativ.

Jeg anvender en metodologisk globalistisk metode, hvilket indebærer at et land (fx Kina) ikke betragtes som en separat størrelse, men analyseres som del af den globale økonomi og det internationale statssystem. 

ID: 154266134