Mikael Bols

Mikael Bols

Institutleder

Primære forskningsområder

Bioorganisk kemi, kunstige enzymer, kulhydratkemi, medicinalkemi

Aktuel forskning

Nye Biofuels Projektet har til formål at studere muligheder og metoder til frembringelse af nye biobrændsler fra kulhydrat biomasse især cellulose og lign.

Kunstige Enzymer Projektet har til formål at designe, fremstille og studere lavmolekylære kemiske forbindelser der udviser enzymatisk katalyse.

 

 

ID: 1387833