Michala Hvidt Breengaard

Michala Hvidt Breengaard

Primære forskningsområder

  • Køn
  • Moderskab
  • Amning
  • Familie
  • Ligestilling
  • Familie- og arbejdsliv
  • Feministisk teori
  • Kvalitativ metode

Aktuel forskning

Mit PhD projekt handler om praksisser og idealer for moderskab. Jeg er interesseret i, hvordan man kan forstå moderskab som både kulturelt og kropsligt og fokuserer på hvordan moderrollen praktiseres og erfares i de to forskellige kulturer, Danmark og Kina. Jeg beskæftiger mig også med konflikter mellem moderskab og kvinders øvrige roller, så som arbejdsliv.

ID: 1801556