Michael Høxbro Andersen

Michael Høxbro Andersen

Studielektor

Aktuel forskning

”Sygdomsfigurationer. En ny tilgang til Literature and Medicine”

Mit postdoc-projekt, der er samfinansieret af FKK (Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation) og Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, er en undersøgelse af, hvordan litteraturen bearbejder sygdom som model for vores forestillinger om menneskelige fællesskaber.

Projektet falder inden for forskningsfeltet Literature and Medicine. Den litteratur- og kulturhistoriske tradition inden for dette felt har hidtil været præget af en foucauldiansk videnskabsarkæologi; det er blevet undersøgt, hvordan litterære tekster i en given periode er sammenvævet med periodens medicinske diskurser. I mit projekt opererer jeg med et andet begreb om diskurs: ikke som videnskabelige sprogsystemer, men som metaforiske systemer. Projektet vil slå ned på litterære teksters sygdomsfigurer for at undersøge, hvordan de fungerer som et filter, hvorigennem sociale fællesskaber bliver synlige. Metodisk set indebærer dette, at projektet ikke vil analysere sygdom som indhold i litterære teksters, dvs. deres beskrivelser af konkrete sygdomme, lægefigurer m.v., men derimod undersøge sygdom som formal matrice, der gør det muligt for den litterære tekst at fremstille, hvordan et socialt fællesskab fungerer, det være sig familien, retten eller hele det borgerlige samfund. Med andre ord vil jeg undersøge, hvordan litteraturen i sin fremstilling af social virkelighed bruger sygdom som et grundlæggende paradigme, der organiserer vores måde at fremstille det sociale liv.

Projektet vil udvikle denne tilgang nærmere gennem en række konkrete analyser af litterære værker af blandt andre August Strindberg, Robert Musil, Marcel Proust, Thomas Bernhard m.fl.

 

Undervisning og vejledningsområder

  • Fransk, tysk og skandinavisk litteratur fra grosso modo oplysningen og frem til i dag
  • Metaforteori, fortællerteori, klassisk stilistik
  • Litteratur og medicin
  • Litteratur og biologi

ID: 11854