Michael Gøtze

Michael Gøtze

Professor

Sprogkundskaber

Engelsk og fransk

Uddannelse
2020:             Ledelsesuddannelse         
2006:             Dommerkonstitution og dommeruddannelse
1998:             Forskeruddannelse og Ph.D. i jura, Københavns Universitet
1993:             Cand.Jur., Københavns Universitet

Ansættelser
2011:            Professor i forvaltningsret, Københavns Universitet
2006:            Landsdommer (kst), Østre Landsret
1998-2010:   Adjunkt og lektor, Københavns Universitet
2005:            Visiting Fellow, European University Institute, Firenze, Italien
1995-1998:   Stipendiat, Københavns Universitet
1996-1997:   Gæsteforsker, Université d'Aix-Marseille, Frankrig
1994:            Fuldmægtig i Indenrigsminsteriets departement (udlændinge)

Udvalgte interne hverv 
2019-            Centerleder, Forskningscenter WELMA
2019-            Medlem af Ledelsesteam og JUR-FORSK (centerlederforum) 
2016-            Medlem af KA-studienævn (2016-19, 2019-22, 2022-25)
2020-            Medlem af søgekomite under Akademisk Råd
2020-21        Medlem af arbejdsgruppe om impact under Akademisk Råd
2021             Faglig bistand til etablering af whistleblower-ordning KU
2018             Medlem af Digitalisering Task Force, Det Juridiske Fakultet
2016-19        Medlem af Akademisk Råd, Det Juridiske Fakultet
2016-19        Medlem af Senatet, Den Rådgivende Universitetsforsamling, KU
2016-17        Uddannelseskoordinator, forskningscenter CORA
2016-20        Medlem af specialefordelingsudvalg under KA-studienævnet
2015-2016    Medlem af fagreformudvalg under BA-Studienævnet
2015:            Fagledervikar, Retssystemet og juridisk metode, BA   
2014-17        Medlem af kollektiv ledelse, forskningscenter CORA
2014-2015:   Medlem af evalueringsudvalg, Det Juridiske Studienævn
2013-2014:   Medlem af forskningsregistreringsudvalg, Det Juridiske Fakultet
2013:            Medlem af følgegruppe vedrørende KU-digitaliseringsstrategi
2011-2016    Formand for juridisk faggruppe, BFI (to perioder: 2011-2016)
2011:            Medlem af KU-udvalg om videnskabelig praksis (Penkowa-udvalg)
2010-2013:   Medlem af Det Juridiske Studienævn (suppleant)
2008-2013:   Medlem af KU Stipendiebestyrelse
2010:            Deltagelse i pædagogisk supervision af adjunkt, KU
2005-2020    Formand for opgave- og eksamenskommission i forvaltningsret
2005-2020    Fagleder i forvaltningsret
2003-            Medlem af Eksamensankenævnet i offentlig ret
2009-2010:   Medlem af Det Juridiske Ph.D.-udvalg (suppleant)
2008:            Fagansvarlig for fagengelsk, fagfransk og fagtysk
2007-2009:   Formand for Rektors Valgstatutudvalg, KU
2007:            Formand for arbejdsgruppe om formidling
2003-2006:   DJØF-tillidsrepræsentant på Det Juridiske Fakultet
2003-2006;   Medlem af Samarbejdsudvalget, Det Juridiske Fakultet
2002-2006:   Medlem af Kursusudvalget under Det Juridiske Studienævn
2003-2004:   Ansvarlig for kulturnatten på Det Juridiske Fakultet
2001:            Medlem af Fakultetsrådet (svarende til Akademisk Råd) 

Medlemsskab af bedømmelsesudvalg siden 2011
2022:            Bedømmelsesudvalg, forsker, Institut for Menneskerettigheder    
2022:            2 Ph.D.-bedømmelsesudvalg, KU (formand)
2022:            Superviser adjunkt-pædagoikum
2020-21:       Bedømmelsesudvalg, doktordisputats, KU (formand)
2020:            Bedømmelsesudvalg, førsteamanuensis, Oslo Universitet
2019:            Bidrag til intern undersøgelse af plagiat-sag, KU
2019-2020    Ekstern reviewer Innovationsfonden
2018:            Censorbeskikkelse 2018-2026 (Aarhus Universitet, SDU mv.)
2017:            Ph.D.-bedømmelsesudvalg, KU (formand)
2017:            Bedømmelsesudvalg, adjunkturer, jura, KU (formand)
2017:            Bedømmelsesudvalg, førsteamanuensis, Oslo Universitet
2016:            Bedømmelsesudvalg adjungeret professorat, jura, KU (formand)
2015:            Bedømmelsesudvalg for ansøgning ekstern bevilling, Sverige
2014:            Bedømmelseudvalg professorat, jura, Færøernes Universitet 2013:            Midtvejsbedømmelse af doktordisputats, Juridisk Institut, SDU
2012:            Bedømmelsesudvalg professorat, jura, Aalborg Universitet
2012:            1. års ph.d.-evaluator, Juridisk Institut, SDU
2011:            Bedømmelsesudvalg lektorater, Juridisk Insitut, SDU
2011-2013    Ekstern censor, offentlig ret, Roskilde Universitets Center
2011-            Bedømmelsesudvalg, udvalgte ph.d.-/post doc-stillinger mv., KU
2011-2022    Bedømmelsesudvalg, DVIP-stillinger, KU (formand)

[Opdateret december 2022]

ID: 9426