Michael Bom Frøst

Michael Bom Frøst

Lektor

Arbejdsmæssigt resumé

Som forsker er mit primære formål at forstå, hvad god mad er, og hvordan vi nyder det som en del af vores daglige liv. Med denne viden kan vi skabe nye og innovative fødevarer, der ændrer måden verden spiser på i retning af mere mangfoldighed og bedre bæredygtighed. Jeg arbejder med Food Design Thinking, med prototyping af fødevarer og ideer. Vores sanser leder os til bedre produkter med en tilgang baseret på designteori, hvor vi går ud fra at interaktion med mad skal forstås og analyseres på tre forskellige niveauer: 1. det umiddelbart sensoriske niveau; 2. det funktionelle niveau og 3. det reflekterende niveau.

Kernekompetencer

  • Forskningsledelse, projektledelse
  • Intra- og entreprenørskab og ledelse I forsknings- og undervisningsorganisationer
  • Uddannelsesudvikling, undervisning og organisering af undervisning på alle universitetsniveauer
  • Udvikling af nye fødevarer baseret på forståelse af menneske-mad interaktioner
  • Stærke kompetencer i analyse af sammenhænge mellem instrumentelle (kemiske og fysiske etc.) og sensoriske målinger.
  • Vejledning af studerende (p.t. hovedvejleder for 1 ph.d.-studerende, 7 afsluttede og p.t. 5 specialestuderende, 37 afsluttede)
  • Udvikling og tilpasning af sensoriske metoder til produktudvikling med udøvere (kokke, brygmestre, småskalaproducenter).

ID: 4240474