Mette Nordahl Svendsen

Mette Nordahl Svendsen

Professor

Medlem af:

Primære forskningsområder

Hvad vil det sige at være menneske? Hvordan afgrænses og forstås det personlige?

Disse spørgsmål står centralt i min forskning om de etiske og sociale aspekter af ny medicinsk teknologi og videnskab. Jeg undersøger, hvordan leveværd forstås og forhandles, når mennesker står på kanten af livet, og hvordan behandlinger, som angår den enkeltes liv og leveværd, implicerer kollektiver som art, slægt, referencegenom, nationalt fællesskab, sundhedsvæsen, velfærdsstat. Forskningen tager udgangspunkt i kvalitative studier, i hvilket det antropologiske feltarbejde står centralt. De konkrete empiriske felter, som jeg har studeret, er personlig medicin/præcisionsmedicin, forhandlinger af leveværd i neonatologien og i udredning og behandling af demens, brug af forsøgsdyr i biomedicinen, psykiatriske patienters deltagelse i farmakogenetisk forskning, donation af embryoner til stamcelleforskningen og genetisk testning inden for onkologien.

 

Læs mere om min forskning her:

https://sund.ku.dk/nyheder/2017/09/antropologen-der-undersoeger-etikken-i-brugen-af-personlig-medicin/

Stay Curious Video

http://meinwe.ku.dk

Aktuel forskning

“Personalized Medicine in the Welfare State”, Semper Ardens-bevilling Carlsbergfondet


”A Life Worth Living: Negotiating Worthiness in Human and Animal”, Sapere Aude-bevilling fra Det Frie Forskningsråd.


”Liv på grænsen. Gris og menneske i forskning, klinik og offentlighed”, bevilling fra Forskningsrådet for kultur og kommunikation.

 

Funktioner

Afdelingsleder, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Leder af MeInWe

ID: 6564