Mette Bech Risør

Mette Bech Risør

Professor

Kort præsentation

Jeg er uddannet social antropolog med mange års erfaring indenfor medicinsk antropologi. Mine primære forskningsinteresser og forskningserfaring handler om sygdomserfaringer (for forskellige patient grupper), opsøgende praksisser og måder at navigere i sundhedsvæsenet på, især med fokus på kliniske møder og relationer i konteksten af sundhedssystemet og organisation. For nylig har dette ført til en særlig interesse for kropslige sensationer, sansernes antropologi og måden symptomer og diagnoser konfigureres på samt diagnostiske veje for patienter med omstridte diagnoser og opsøgende praksisser som moralsk situerede. Jeg knytter dette til en interesse for sundhedsdiskurser som medierende for både medicinsk praksis og konstitutering af patienten. Mine forskningsinteresser har været omsat især i projekter som handler om patienter med medicinsk uforklarede symptomer og kroniske kræft patienter. 

Professor i medicinsk antropologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Almen Medicin og  Forskningsenheden for Almen Praksis. Derudover en 20 % stilling som professor i medicinsk antropologi ved Allmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

Videnskabelig koordinator for netværket Medical Anthropology At Home, MAAH. Netværket har en mailingliste, som man kan melde sig på ved henvendelse, og vi arrangerer konferencer i Europa hvert andet år. Se mere om dette her: https://ifsv.ku.dk/maah 

Undervisning og vejledning

Jeg underviser for tiden på 'Tidlig Patient Kontakt', 1. semester medicin, på Kvalitative Metoder, bachelor i folkesundhedsvidenskab, på Forskningstræning for læger i specialeuddannelsen i almen medicin, og på Phd kurset 'Research Seminars in Qualitative Analysis' (som jeg også er kursusleder på).

Jeg har mange års erfaring med vejledning af PhD studerende og med bachelor og masterstuderende fra forskellige uddannelser.

Aktuel forskning

- hverdagsliv og lægesøgning for patienter med både mentale og somatiske lidelser

 - sammenhængende patientforløb og lægesøgning for mænd med genitale læsioner 

- samarbejde om sygemeldte borgere mellem almen praksis, jobcenter og borgeren selv

- komplekse multisyge patienter, hvad vil det sige og for hvem? (i opstart)

 

Ingen interessekonflikter

ID: 208744847