Mathias Hindkjær Overgaard

Mathias Hindkjær Overgaard

Ph.d.-stipendiat

Aktuel forskning

Med afsæt i den performative æstetik og socialantropologiens ritualteorier genbesøger jeg i mit PhD-projekt en række kanoniske tekster og begreber inden for den filosofiske æstetik i et forsøg på at fremskrive de kollektive modi, som jeg mener, at de (direkte og indirekte) besidder. Jeg arbejder ud fra en tese om, at den æstetikteoretiske tradition har haft et produktivt, men for snævert fokus på den individuelle æstetiske erfaring. Denne favorisering af en lukket epistemologisk relation mellem objekt og subjekt overser imidlertid erfaringens sociale dimension, samt den æstetiske disciplins samfundsmæssige funktioner.

Projektet har to ærinder. På den ende side at analysere og diskutere de værker, som lagde grunden for den filosofiske æstetik i sidste halvdel af 1700-tallet med primært fokus på Baumgarten, Rousseau og Kant. Men også med et politisk, økonomisk og socialhistorisk blik for, hvorfor behovet for skelsættende nye opfattelser af kunst og sansning opstod netop på i denne periode. På den anden side, og i forlængelse af ovenstående, er målet at tegne omridset af en ny metodologi, et nyt sprog for den æstetiske erfarings fællesskabskonstituerende rolle formuleret med udgangspunkt i en rituel logik. 

ID: 283752688