Marie Pedersen

Marie Pedersen

Lektor

Emneord

  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Biomarkører, Børn og unges sundhed, Bæredygtig sundhed, Diabetes, Epidemiologi, Fødselskohorter, Fødselsvægt, Graviditet, Kost, Luftforuening, Miljø-sundhed, Prænatale eksponeringer, Prænatal programmering, Præeklampsi og præterm fødsel - ætiologi, patogenese og tidlig diagnostik, Støj, Akrylamid, Astma

ID: 143259424