Marie Louise Nørredam

Marie Louise Nørredam

Professor

Uddannelse

1990: Nysproglig studentereksamen, Aurehøj Gymnasium, København.

1991: 1-årigt studieophold, Cambridge, England.

1998 : 6 mdr. studieophold, Vanderbilt Medical School, Tennessee, USA.

2001: Kandidateksamen i Medicin, Københavns Universitet.

 

Kliniske ansættelser

2000: 3 mdr. lægevikariat ved Afdeling for Lungemedicin, Hvidovre Hospital.

2001: 2 mdr. lægevikariat ved Afdeling for Lungemedicin, Hvidovre Hospital.

2002: Færdiggjort turnusansættelse ved Gastrokirurgisk Afdeling samt Gastromedicinsk afdeling,  Glostrup Hospital. Herefter orlov fra turnus for at lave Ph.d. projekt.

2007: Færdiggjort turnusansættelse i almen praksis i Holte.

2008: 1-årig introduktionsstilling ved Psykiatrisk afdeling, Rigshospitalet. Afsluttet 31.01.2009

2009: 2-måneders ansættelse ved Psykiatrisk Afdeling, Dronning Ingrids Hospital , Nuuk

2009: 5-måneders ansættelse ved Psykiatrisk Traumeklink for Flygtninge, Psykiatrisk Afdeling, Gentofte Hospital

 

Universitetsansættelser

1997: 1-årigt skolarstipendiat fra Kræftens Bekæmpelse til udarbejdelse af prisopgaven:

"Er der lige adgang til hospitalsbehandling i Danmark?" ved Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Tildelt Guldmedalje ved Københavns Universitet for ovenstående opgave.

2003: Ansat i 5 mdr. som forskningsassistent ved Boston Center for Refugee Health and Human Rights, Boston School of Public Health, Boston University, Boston, USA.

2003: Ansat i 4 mdr. som forskningsassistent ved Department of Health Care Policy, Harvard Medical School, Boston, USA.       

2003-2007: Tildelt 3-årigt ph.d. stipendium fra Københavns Universitet. Afhandlingen med titlen: "Migrants' access to healthcare"blev forsvaret d.10 juni 2008.

2004: Barselsorlov i 10 måneder under ph.d. studiet.

2009: Ansat som ekstern lektor ved Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

2009: Ansat som post doc ved Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

2010: Ansat som forskningsleder ved Forskningscenter for migration, etnicitet og sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. 

 

Frivilligt arbejde 

1996 - 2002: Medlem af bestyrelsen for nødhjælpsorganisationen Læger uden Grænser.

1999: Udsendt 2 mdr. for Læger uden Grænser til Sudan og Kenya.

1999: Udsendt 3 mdr. for Læger uden Grænser til Albanien.

Udvalgte kurser

1997: Nordic Summer School of Cancer Epidemiology, The Nordic Cancer Societies.

1997: 'Logistisk Regressions Analyse', Københavns Universitet.

1999: 'Tropemedicin', Københavns Universitet. 

2003: 'Basalstatistik', Biostatistisk Afdeling, Københavns Universitet.

2003: ‘Principles of Epidemiology', Harvard School of Public Health, Boston, USA.

2003: ‘Questionnaire Survey Methods', Harvard School of Public Health, Boston, USA.

2003:  ‘Health and Human Rights', Boston School of Public Health, USA.

  

Kursusleder og undervisning

 • Kursusleder med adjunkt Tania Dræbel på fsv bachelor kursus: "Immigrant and refugee health" i efteråret 2008 og 2009 og forelæser mm. ved kurserne.
 • Kursusleder ved MIH uddannelsens modul II om 'Healthcare systems in low and middle income societies' 2010 og forelæser mm. ved dette kursus.

 

Anden undervisning

 • Forelæsninger I ‘Migration and health' ved Copenhagen School of Global Health, Summerschool; 2004-2010.
 • Forelæsninger ved 'Etnicitet og Sundhed' ved can scien san uddannelsen, kursus i Sundhed og Levekår, 2007-2009.
 • Forelæsninger i 'Etnicitet og Sundhed' ved medicin uddannelsen i Social Medicin, 2007, 2010.        
 • Forelæsninger i ‘Migration and health' ved Antropologi, KU's migrations initiativ 2009-2010.
 • Forelæsning om 'etnisk ulighed i sundhed' ved fsv-bachelor kursus om social ulighed i sundhed.
 • Forelæsning om 'etnisk og social ulighed  sundhed' ved MPH uddannelsen

 

 • Herudover undervist ved talrige andre møder, seminarer, konferencer og kurser omkring migration og sundhed og ulighed i adgang til sundhedsvæsenet.

 

Vejledning  

 • FSV 1 års opgaver
 • FSV bachelor opgaver
 • FSV specialestuderende
 • OSVAL I
 • Can scien san speciale studerende
 • MIH studerende

ID: 4909