Marie Gorm Aabo

Marie Gorm Aabo

Ph.d.-stipendiat

  • Videnskabelig assistent på outreach- og forskningsprojektet "Fra arbejdsliv til seniorliv". Projektet er et partnerskab mellem Vordingborg Kommune, Vejle Kommune, Aarhus Kommune og Københavns Universitet, som er etableret for at udvikle fælles, praksisorienterede tiltag som styrker borgere i overgang fra arbejdsliv til seniortilværelse.
  • Videnskabelig assistent på forskningsprojektet "Seniorpraksis - mental sundhed sent i arbejdslivet". Gennem etnografsik feltarbejde i produktions- og finansbranchen udviklede vi brancespecfikke løsninger, der skal forbedre seniorpraksis på danske arbejdspladser og dermed skabe bedre arbejdsforhold for seniorer. Som resultat har vi lanceret kampagnen "De erfarne", som består af en række værktøjer til ledere, de erfarne og fagforeninger, en podcast med fortællinger fra de erfarne selv, en formidlingsrapport, en blog samt en række andre udgivelser.  

  • Videnskabelig assistent på projektet 'Seniorpraksis - Mental sundhed i det sene arbejdsliv' støttet af Velliv Foreningen. Projektet hører hjemme hos Copenhagen Centre for Health Research in the Humanities, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet
  • Ekstern lektor i faget Etnologisk Formidling på BA-niveau. Stilingen indebar planlægning af undervisning, herunder kontakt til gæsteforelæsere, pensumudvælgelse, undervisning ved forelæsninger såvel som øvelsestimer, vejledning og eksamination af de studerende i det brede felt formidling.

  • Producer og projektleder i medievirksomheder Georg Works, som kombinerer visuelle metoder fra filmverdenen med kulturelle teorier fra etnologien. Min rolle var generel drift af opstartsvirksomheden, herunder opsøgende kundekontakt, konceptudvikling og prissætning, markedsføringsstrategi og sociale medier og projektledelse, herunder tilrettelæggelse af projekter og arbejdsprocesser, som tog højde for de praktiske og økonomiske rammer.

  • Projektleder og konsulent i den kvalitative konsulentvirksomhed Actant. Actants spidskompetencer er involverende processer, målgruppeanalyser, strategiske analyser, konceptudvikling og organisationsudvikling. Jeg har tilrettelagt og udført etnografiske undersøgelser, jeg har analyseret og evalueret med kvalitative metoder som fx mønstergenkendelse, jeg har inddraget kunder og brugere, og jeg har formidlet resultater i håndgribelige anbefalinger og værktøjer. Jeg var projektleder på projektet

  • Studentermedhjælper på forskningsprojektet "Appetit på maden". Jeg planlagde, udførte og analyserede et stort projekt i samarbejde Købehavns Kommune om småtspisende ældre og deres udfordringer med appetit. Jeg var med til at præsentere projektets resultater på en workshop med interessenterne. Resultaterne blev udgivet som en rapport og som en brochure med anbefalinger til daglig brug i ældreplejen. Projektet er efterfølgende blevet gentaget i andre af landet kommuner, og resultaterne er stadig i brug.

Anden erfaring

  • Etnologisk Forum. Styregruppemedlem og arrangør af det årligt tilbagevendede netværksarrangement for etnologer.

  • Hjerte Smerte – en podcast om sorg. Tilrettelægger, klipper og vært. Vi har over 35.000 lyt på vores 16 episoder
  • KULT – netværk for etnologer og antropologer. Grundlægger og tovholder i netværk for nyuddannede etnologer og antropologer

ID: 208852081