Maria Mieskiewics Larsen

Maria Mieskiewics Larsen

Videnskabelig assistent

Jeg er uddannet etnolog med stor interesse for og erfaring med kvalitative, kulturanalytiske studier af krop, sygdom og sundhed. Jeg har særligt beskæftiget mig hvordan medicinsk viden og sundhedsanbefalinger oversættes til hverdagspraksis samt sociale relationers betydning for sundhedspraksis. I mit speciale beskæftigede jeg mig med selvbehandling som kulturelt fænomen, hvor jeg fulgte selvbehandlende dialysepatienter i eget hjem og på hospitalet og studerede forskellige måder at håndtere kronisk sygdom på.

Primære forskningsområder

Hverdagslivsstudier: Hverdagspraksis og rutiner, familieskabelse, socio-materielle relationer. Sundhedsopfattelser og oversættelse af medicinsk viden til hverdagspraksis.

Etnografi og kulturanalyse: Etnografisk feltarbejde på hospitaler og i patienters hjem, kvalitative interviews, deltagerobservationer og fokusgruppeinterviews. Aktør netværk teori og diskursanalyse.

Humanistisk sundhedsforskning: Sundhedspraksis, kropsidealer, fysisk aktivitet og selvmonitorering. Kronisk sygdom egenomsorg og selvbehandling. Sundhedsinterventioner, sundhedspædagogik, ulighed i sundhed og sundhedsfremme. Tværfagligt samarbejde og brugerinddragelse.

Aktuel forskning

Som videnskabelig assistent i Copenhagen Centre for Health Research in the Humanities, er jeg tilknyttet forskningsprojektet FitMum. FitMum er et større, tværvidenskabeligt interventionsstudie på Hillerød Hospital, som undersøger effekten af fysisk aktivitet under graviditet. Som en del af den kvalitative forskning i projektet, udfører jeg etnografisk feltarbejde med deltagerobservationer og kvalitative interviews med de gravide deltagere, for at få en forståelse af deres hverdagsliv, mulige barrierer, motivationsfaktorer og oplevelser med fysisk aktivitet under graviditeten.

ID: 228680068