Maria Mathilde Haugaard

Maria Mathilde Haugaard

Gæsteforsker

Jeg, Maria Mathilde Haugaard, er dyrlæge og ph.d.-studerende med særlig interesse og fokus på hestens hjertefysiologi.  

Primære forskningsområder

Min hesteforkning omhandler:

  • Atrielflimmer
  • Hjertets elektrofysiologi
  • Refraktærtider
  • EKG intervaller (QRS, QT)

Aktuel forskning

I mit ph.d.-projekt arbejder jeg med udvikling og indkøring af en basalvidenskabelig anvendelig metode til måling af elektrofysiologike parametre i hestens hjerte. Ved at placere elektroder i højre forkammer kan jeg registrere og sende impulser fra/til hjertecellerne og på den måde måle aktiviteter i hjertet. Ved at sende impulser til hjertet kan jeg kontrollere hestens hjertefrekvens (puls) og på den måde måle basale elektrofysiologiske parametre ved varierende hjertefrekvens. Jeg anvender ligeledes denne teknik til at forske i forhold under episoder af atrieflimmer samt ved behandling af den lidelse hos heste.    

Undervisnings- og vejledningsområder

Mine primære undervisningsopgaver er at hjælpe kommende dyrlæger til at opnå de krævede færdigheder indenfor basale veterinærkliniske områder. Aktuelle kurser:

  • Klinisk Undersøgelsesmetodik (KUM), store husdyr.
  • Kirurgisk teknik, store husdyr.
  • Basal ortopædi, store husdyr.

Herudover deltager jeg aktivt som medvejleder for veterinære specialestuderende, som arbejder med emner indenfor mit forskningsområde.  

ID: 32183310