Manja Hoppe Andreasen

Manja Hoppe Andreasen

Tenure Track Adjunkt

Emneord

  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - Byudvikling, Urban ekspansion, Urbanisering, Afrikanske byer, Uformel byudvikling, Byplanlægning, Uformelle boligformer, Bosætningsmønstre, Flyttemønstre, Mobilitet, Infrastrukturudvikling, Klimatilpasning

ID: 40811063