Malte Frøslee Ibsen

Malte Frøslee Ibsen

Ekstern lektor

Jeg forsker i politisk teori med et særligt fokus på global retfærdighed og kritisk teori.

I min PhD-afhandling undersøger jeg, hvilke begrebslige, metodiske og teoretiske ressourcer traditionen omkring den såkaldte Frankfurterskole stiller til rådighed for en teori om global retfærdighed.

Mit postdoc-projekt sigter mod at udvikle en retfærdighedsteori, der gør os i stand til at begrebssliggøre globaliseringens underminering af demokratisk selvbestemmelse indenfor nationalstater som en global form for strukturel uretfærdighed, der kræver en transnational og potentielt global udbygning af de politiske institutioner, som formidler den demokratiske selvbestemmelse.

Jeg interesserer mig desuden for demokratiteori, socialteori, moralfilosofi, og politisk økonomi.

Jeg deltager aktivt i den danske offentlige debat, primært i rollen som politisk engageret borger, særligt i spørgsmål omkring forholdet mellem demokrati og kapitalisme, EU, flygtningekrisen, og køn.  

ID: 162965901