Malte Dahl

Malte Dahl

Ph.d. stipendiat

Hvordan former individers gruppetilhørsforhold adgangen til økonomiske og politiske ressourcer - og hvorfor betyder gruppetilhørsforhold noget? Det er hovedspørgsmålene i mit Ph.d.-projekt. Med afsæt i en dansk kontekst forsøger jeg at forstå, hvordan gruppeidentiteter og kontakt mellem sociale grupper påvirker adfærd og holdninger i politiske og økonomiske arenaer. Projektet er empirisk funderet i kvantitative metoder med afsæt i eksperimentelle studier.

Projektet vejledes af Peter Thisted Dinesen og forventes afsluttet i sidste del af 2019.

I det omfang tiden tillader det, vejleder jeg specialer.

I bredere forstand interesserer jeg mig for kvantitative metoder, kausal inferens, eksperimentel politologi, etnisk diversitet og politisk adfærd

ID: 165636336