Louise Thiesen

Louise Thiesen

Postdoc

Aktuel forskning

PhD projekt: Pharmacological characterization of membrane transporters for γ-hydroxybutyric acid (GHB)

GHB er af mange kendt som misbrugsstoffet Fantasy, men er også et lægemiddelstof brugt I søvnsygdommen narkolepsi samt et naturligt forekommende stof i vores hjerner. I mit PhD projekt arbejder jeg med at karakterisere forskellige membrantransportører for GHB primært med henblik på synaptisk transport af GHB samt transport over blod-hjerne-barrieren. Arbjedet udføres i Lektor Petrine Wellendorphs laboratorium med fokus på molekylær farmakologi.

ID: 128189515