Lise Tjørring

Lise Tjørring

Postdoc

Jeg er antropolog og postdoc på HumanImpact-projektet, hvor jeg forsker i at bygge bro mellem humanistisk viden og private virksomheder. Mit fokus er på danske virksomheder der arbejder internationalt og oplever udfordringer med kulturmøder med kunder/samarbejdspartnere.

Tidligere har jeg forsket i energi- og miljøantropologi. Jeg har lavet en erhvervsph.d. hos energiselskabet SE, hvor jeg har undersøgt mulighederne for energibesparelse i almindelige borgeres hverdagsliv.

Aktuel forskning

Jeg er del af HumanImpact-projektet, hvor vi forsker i hvordan humanistisk viden kan integreres i private virksomheder.

HumanImpact er det første danske forsøg på systematisk at tilføre danske virksomheder specialiseret humanistisk viden om deres kunder. Projektet, der er forankret på Det Humanistiske Fakultet og løber frem til 2021, støttes af Industriens Fond med otte millioner kroner.

HumanImpacts formål er at forbinde danske virksomheder med førende humanistiske forskningsmiljøer ved Københavns Universitet for at styrke virksomhedernes innovationskapacitet og konkurrenceevne.

Historisk set har der været en klar tendens til, at viden om kunder udelukkende er blevet set som et anliggende for markedsføring – altså noget, der kommer efter et produkt har forladt udviklingsstadiet. Det betyder, at innovation ofte ender med at handle om udvikling af nye produkter og services, der først sidenhen skal testes og justeres i mødet med kunden.

Efterhånden er der dog kommet en bred anerkendelse af, at innovation bedst tager afsæt i viden om kunder og deres kultur, adfærd og værdisæt. Men evnerne til at skabe og anvende avanceret viden om kunder som afsæt for innovation er fortsat ret sporadiske i det danske erhvervsliv. Der er derfor brug for ny, humanistisk erhvervsforskning, der afprøver, opdyrker og formidler den nødvendige viden til danske virksomheder. HumanImpact vil skabe nye fyrtårnseksempler på, hvordan danske virksomheder kan løfte deres innovation gennem systematiske samarbejder med humanistiske forskere.

Undervisnings- og vejledningsområder

Energi- og miljøantropologi, innovation og erhvervssamarbejde

ID: 95508701