Line Nielsen

Line Nielsen

Postdoc

Medlem af:

Træffetid: Onsdage i ulige uger kl. 15-16

Mental sundhedsfremme er et stærkt og gennemgående tema i min forskning, som også omhandler mental sundhed blandt børn og unge, social ulighed i mental sundhed og interventioner. Mit arbejde er præget af samarbejde med praktikere og forskere på tværs af forskellige sektorer og discipliner, og jeg brænder for at få forskningsbaseret viden omsat til konkrete tiltag, der kan gøre en forskel og fremme mental sundhed.

Jeg er projektleder for Sammen på SAMF - ABC for mental sundhed på universitetet, der er en trivselsindsats for studerende på SAMF, KU. Læs mere om indsatsen her: Sammen på SAMF - ABC for mental sundhed på universitetet – Københavns Universitet (ku.dk)

Profil på LinkedIn

 

Primære forskningsområder

Mental sundhed, mental sundhedsfremme, trivsel, partnerskaber, interventionsforskning, mental sundhed blandt børn og unge

 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser på valgfaget 'Mental sundhedsfremme i teori og praksis', der udbydes til BA-studerende på SAMF i efterårssemesteret.

Valgfag: Mental sundhedsfremme i teori og praksis - 2024/2025 (ku.dk)

ID: 4390243