Line Kruckow

Line Kruckow

Ph.d. stipendiat

Primære forskningsområder

Narkomandødsfald i Danmark, forekomst af psykisk sygdom og psykofarmaka hos afdøde narkomaner, forgiftningsdødsfald, somatisk sygdom og komorbiditet blandt afdøde narkomaner.

SURVIVE-studiet; identifikation af markører for for tidlig død blandt afdøde psykisk syge, forekomst af misbrug blandt psykisk syge (dobbeltdiagnoser).

Aktuel forskning

Dobbeltdiagnoser blandt obducerede narkomaner i Danmark - forekomst af psykisk sygdom og psykofarmaka hos narkomaner - trend studium fra 1992-2002-2012.

Dobbeltdiagnoser blandt obducerede narkomaner i Danmark - forekomst af psykiske diagnoser, ordinationer af psykofarmaka og substitutions medicin - registerforskning fra 2001-2002-2011-2012.

Somatiske sygdomme og komorbiditeter hos afdøde narkomaner - trend studium fra 2001-2002-2011-2012-2014.

SURVIVE - Lad de døde hjælpe de levende; markører for for tidlig død og misbrug (dobbeltdiagnoser) registeranalyse, retrospektivt kohortestudium.

ID: 130668189