Lea Kjærsgaard

Lea Kjærsgaard

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6A.3.43

    Telefon: +45 35 32 67 89

Dette ph.d.-projekt på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet vil behandle politiklager. Projektet er af stor samfundsmæssig relevans, eftersom myndighedens arbejde er en kontrol af politiets interaktion med borgerne i Danmark.

 

Projektet vil ikke alene have fokus på borgernes retssikkerhed, men også retssikkerheden for de indklagede betjente. Derudover vil projektet behandle den nugældende politiklageordning samt udviklingen deraf. Projektet vil tage udgangspunkt i politiets handlinger eller mangel på samme, hvorfor det vil være nødvendigt at redegøre for politiets rolle i samfundet.

 

Danmark har internationale forpligtelser blandt andet i henhold til EMRK. Det vil på den baggrund være nærliggende at undersøge, om Den Uafhængige Politiklagemyndighed lever op til de internationale forpligtigelser, hvorfor projektet også vil belyse denne vinkel. Projektet vil have rod i politiretten, men der vil også blive inddraget andre retsområder, som forfatningsret, strafferet og straffeproces.

 

På baggrund af projektet vil der kunne udledes retspolitiske holdninger til, hvorledes Den Uafhængige Politiklagemyndighed bør udformes i fremtiden (og om der er overhovedet er behov for ændringer).

ID: 195749293