Lauge Nielsen

Lauge Nielsen

Professor emeritus

Fagligt hovedområde: Almen kirkehistorie i ældre og nyere tid.

Særligt fagområde: Middelalderens kirke- og teologihistorie.

Hovedinteresser: Middelalderens intellektuelle historie; Luthers teologi og reception – herunder receptionen af Luthers reformatoriske skrifter i England i første halvdel af det 17. århundrede.

Aktuel forskning: 1. Forskning i og udgivelse af udvalgte skrifter af Thomas Wylton og Pierre Auriole til belysning af diskussionerne ved det teologiske fakultet i Paris i andet årti af det 14. århundrede.

2. Kampen om frihed og kirkelig og social disciplin i England under Charles I med henblik på især forholdet mellem kristendomsforståelse og politisk observans (den såkaldte antinomisme strid).

ID: 9123