Lars Vedel Kessing

Lars Vedel Kessing

Klinisk Professor

Uddannelse

  • 1986 Cand.med., Det Lægevidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • 1999 Speciallæge i psykiatri.
  • 2001 Den medicinske doktorgrad, Det Lægevidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Hovedansættelser

1995-1998 Klinisk assistent, Psykiatrisk afd., Rigshospitalet

2001-2002 Overlæge, Psykiatrisk afd., Rigshospitalet

2002-2007 Professor og overlæge (5-årrigt forskningsprofessorat og 1 års forlængelse) Psykiatrisk afd./Rigshospitalet

2008- Aktuelle ansættelse: Professor og overlæge (ordinært lærestolsprofessorat) Psykiatrisk Center København, afd. O, Rigshospitalet

Øvrige aktiviteter 2004-

Initiativtager til og ekstern leder af regional specialklinik: Kompetence center for Affektive lidelser, Psykiatrisk Center København, af. O, Rigshospitalet (www. http://www.psykiatri-regionh.dk/menu/Centre/Psykiatriske+centre/Psykiatrisk+Center+Kobenhavn/Center/Undersoegelse+og +behandling/Afdelinger+og+klinikker/Kompetence-+og+videncentre/Kompetencecenter+for+Affektive+lidelser)

2006 Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV-rapport). Lars Vedel Kessing (formand). Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen, September 2006: ”Forebyggende ambulant behandling ved svær affektiv lidelse (depression og mani)”. www.cemtv.dk.

2009 Stifter og formand for Dansk Selskab for Affektive Lidelser (www.dsal).

2013 Formand for arbejdsgruppe til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer for Farmakologisk behandling af Bipolar lidelse. EU forskningssamarbejde I et aktuelt EU-projekt udvikles en App til elektronisk monitorering via mobil telefon til brug ved bipolar lidelse (www.monarca.dk). Videreudvikles i kommende EU-projekt (NYMPHA).

Videnskabelige priser

  • 2001 H. Nielsen´s pris som anerkendelse af forskning i forståelsen af de affektive lidelser.
  • 2004 Eli og Egon Larsens Fonds pris som anerkendelse af kvalitetssikring af klinik og forskning ved de affektive tilstande.
  • 2010 NARSAD Bipolar Mood Disorder Prize (National Alliance for Research in Schizophrenia and Affective Disorders). International pris for “Outstanding Achievement in Bipolar Mood Disorder Research”.

 

ID: 6149