Lars Scharff

Lars Scharff

Gæsteforsker

Primære forskningsområder

I planteceller er der tre forskellige typer af ribosomer, som findes i hver deres del af cellen: cytosolen og to bakterie-afledte organeller, mitokondrier og plastider. I plastider produceres op til 50% af alle proteiner i planteblade. Plastid genekspression har nogle unikke egenskaber. I modsætning til bakterielle og nuklear genekspression i plastider translation er en af de vigtigste regulatoriske niveauer af genekspression. Det translatoriske maskineri i plastider er en mosaik lavet af stærkt konserverede bakterielle egenskaber og hurtigt udviklende eukaryote faktorer. Min hovedinteresse er at dechifrere de mekanismer, der bestemmer initiering og elongering af translation samt deres regulering i plastider. Vi bruger forskellige ”-omics” metoder til at måle translation og karakterisere det translatoriske maskineri til at opnå dette. Vores mål er at konstruere regulatoriske elementer for at kunne finjustere og optimere proteinsyntesen.

ID: 122738790