Laila Bomose Henriksen

Laila Bomose Henriksen

Ph.d.-studerende

Sorgarbejde. Et arbejde med erindring og sprog

Projektet ønsker at sætte fokus på teologiske perspektiver på sorgarbejdet i folkekirkens sorggrupper med udgangspunkt i sproget. Dette sker gennem brug af C. Malabous begreb om plasticitet som metodisk og tematisk ledetråd i undersøgelse af tidsaspektet i et sorg- og erindringsarbejde. Gennem en korrigerende og skærpet læsning af C. Malabous plasticitetsbegreb videreføres et arbejde med den metonymiske pol i sorgarbejdet gennem R. Jakobsons teori om metonymi og metafor. I forlængelse heraf fokuserer projektet på metonymisk formidlet teologi og guddommelig plasticitet, som kan arbejde med sorgens og erindringens temporale aspekt, et aspekt, som udgør et teologisk perspektiv på sorgen.

Afhandlingen bidrager til:

  • At belyse de teologiske perspektiver for arbejdet i sorggrupperne
  • At forankre sorggrupperne som menighedsskabende funktion i folkekirken
  • At tydeliggøre folkekirkens kapacitet i sorgarbejdet
  • At praktisk teologi og religionsfilosofi kan virke sammen og dermed overflødiggøre en egentlig skelnen mellem disse to discipliner
  • At psykologien og teologien kan berige hinandens respektive områder

ID: 49166045