Kristiane Hauer

Kristiane Hauer

Gæsteforsker

Medlem af:

  (NB: Denne profil opdateres kun lejlighedsvist, da mit primære ansættelsessted er DPU, Aarhus Universitet).

  Jeg er ansat som ekstern lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, hvor jeg vejleder inden for områderne litterær læsepraksis (herunder receptionsæstetik, empirisk litterær læseforskning, litteraturen som medie og anden litteraturteori med fokus på læseren og læseoplevelse) samt i litteraturdidaktik og danskfagets didaktik.

  Desuden er jeg ansat som ekstern lektor på DPU, Aarhus Universitet, Afdeling for fagdidaktik (dansk), hvor jeg underviser og vejleder inden for områderne analyse og fortolkning af fiktive tekster, litteraturdidaktik, børn og unges læsekultur mm.

  Fra 2017-2020 gennemførte jeg et ph.d.-projekt om læsning og fordybelse, med særligt fokus på litterær dybdelæsning blandt unge læsere og på skolens og litteraturundervisningens rolle i den forbindelse. Projektets indhold og resultater er formidlet i ph.d.-afhandlingen: Læsning og fordybelse: En teoretisk og empirisk undersøgelse af fordybet skønlitterær læsning med særligt fokus på unge læseres romanlæsning i faget dansk.

  I de senere år har jeg desuden undersøgt og formidlet viden om lystlæsningstiltag i gymnasiet, ligesom jeg også har løst opgaver for Nationalt Videncenter for Læsning.

  Sideløbende har jeg udgivet flere skønlitterære bøger og har tidligere undervist i en lang række kreative skrivekurser, bl.a. på Litteraturvidenskab, Københavns Universitet.

  Se mere på min hjemmeside: www.kristianehauer.dk

  ID: 186897311