Kristian Schultz Hansen

Kristian Schultz Hansen

Gæsteforsker

Primære forskningsområder

Kristian Schultz Hansen er lektor i sundhedsøkonomi og er medlem af Center for Health Economics and Policy (CHEP) ved Københavns Universitet. KSH har mere end 20 års erfaring inden for forskning i sundhedsøkonomi og international sundhed med ansættelser både ved danske universiteter og internationale forskningsinstitutioner. De forskningsmæssige interesseområder inkluderer økonomisk evaluering af sundhedsydelser, anvendelse af økonomiske incitamenter i sundhedsvæsenet, finansiering af sundhedsvæsenet samt anvendelse af danske registerdata til at undersøge eksempelvis effekten af ændringer i sundhedspolitik på befolkningens forbrug af sundhedsydelser. Inden for emnet international sundhed er jeg særligt interesseret i malaria, HIV og oversete tropiske sygdomme (neglected tropical diseases), hvor jeg har medvirket i en række forskningsprojekter i Afrika og Asien vedrørende forbedring af diagnosticering af malaria, økonomisk evaluering af sundhedsinterventioner samt effekten af tilstedeværelsen af uformelle sundhedsudbydere på markedet for sundhedsydelser.

Aktuel forskning

Jeg deltager i flere europæiske multi-center, randomiserede kontrollerede forsøg af nye sundhedsinterventioner, hvor jeg medvirker til den økonomiske evaluering af disse. Endvidere arbejder jeg med metodeudvikling af de økonomiske evalueringsteknikker, som anvendes i sundhedsvæsenet i øjeblikket - specielt med henblik på at forsøge at indarbejde befolkningens værdier vedrørende lighed i sundhed i disse evalueringsteknikker.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i sundhedsøkonomi generelt samt på et kursus i økonomisk evaluering af sundhedsinnovationer. Jeg vejleder bredt indenfor sundhedsøkonomiske emner og økonomiske vinkler på international sundhed.

ID: 149013355