Kristian Møgeltoft Kamstrup

Kristian Møgeltoft Kamstrup

Ingen titel

Ekspertise: Min forskning fokuserer på embryonal udvikling hos svin. Jeg arbejder på er at skabe referencestadier hos svin i stil med Carnegie-stadier hos mennesker og Theiler-stadier hos mus. Jeg er særlig interesseret i udviklingen af hjernen og centralnervesystemet. Derudover arbejder jeg med mere teoretiske biokemiske, anatomiske og dyrlægefaglige spørgsmål.

Udvalgte projekter og programmer:

  • Embryonic Staging System for the domestic pig, Sus scrofa domesticus, based upon timed pregnancies
  • Immunohistochemical localization of PAX7, AE1+AE3 pankeratin, SOX2 and neurofilament protein in the early porcine embryo

Udvalgte publikationer: Ingen pt.

Udvalgte forskningsrelaterede aktiviteter: Øvelsesundervisning i veterinær biokemi.

Forskerskole: FOBI

Funding: Faculty of Life Sciences - University of Copenhagen

ID: 22643349