Knud Eske Ryom

Knud Eske Ryom

Censor

Researcher ID: N-4529-2014

Aktuel forskning

Unge, holdspil og medborgerskab

- at kombinere holdspil med coaching og mentoring

Et aktionsforskningsprojekt under Center for Holdspil og Sundhed (CHS), Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns universitet

Mange bydele i Danmark har store sociale udfordringer med mandlige unge og deres evne til bl.a. at tage aktivt ansvar for deres egen livssituation. For at skabe nye perspektiver på unges liv tages i  dette forskningsprojekt afsæt i disse unge for at give dem mulighed for at opnå livskompetencer og  gøre dem livsduelige gennem aktiv deltagelse i holdspil, forskellige sociale og faglige læringsaktiviteter samt coaching/mentoring.  

I en senmoderne kontekst, hvor udvikling blandt unge i vid udstrækning handler om at ”skabe sig selv” og som er karakteriseret ved en udpræget grad af kollektivt orienteret individualisme, forekommer det plausibelt, at der er en sammenhæng mellem individuel kapacitets- og kompetenceudvikling og paratheden til aktivt medborgerskab. ”Jeg er engageret, fordi det giver mening for mig, men også fordi jeg oplever at jeg kan!” I en kontekst, hvor man selv er ansvarlig for at lykkes, engagerer man sig som hovedregel primært der, hvor man oplever, at der er en realistisk chance med at lykkes.

På det Ydre Nørrebro, en bydel med stor befolkningsandel af anden etnisk herkomst end dansk, tager projektgruppen udgangspunkt i unges dagligdag med afsæt i drenge fra 6.-8. klasse på Rådmandsgades Skole. Gennem fællesskabet omkring et ”fælles tredje”, et holdspilsprojekt samt coaching/mentoring, er det projektets formål at udfordre de unge til at arbejde med temaet ”livsduelighed” og aktivt medborgerskab, så de aktivt oplever at kunne tage ansvar for sig selv og andre på de arenaer, hvor de agerer i hverdagen. Begreberne livskompetence, livsduelighed, aktivt medborgerskab og social sammenhængskraft vil være centrale for projektet, der har til hensigt at udvikle modeller, som også vil kunne anvendes udenfor ”2200 København N”.

I dette aktionsforskningsorienterede projekt søges et tæt samarbejde med lokale aktører som ’2200 Kultur’ (Nørrebrohallen, bibliotek, medborgerhus), den lokale idrætsklub ’Nørrebro United’ og ikke mindst til de involverede unge. 

ID: 45960278