Klaus Martiny

Klaus Martiny

Klinisk professor

Medlem af:

  • Psykiatri

Forskningsområdet er klinisk interventionsforskning indenfor det affektive område med hovedvægt på undersøgelse af non-farmakologiske metoder antidepressive effekt. Leder af NID gruppen (Non-pharmacological Interventions in Depression).

Poster
Præsident for Society for Light Treatment and Biological Rhythms (SLTBR) 2014-2016

Bestyrelsesmedlem i SLTBR 2016-

Primære forskningsområder

Det overordnede videnskabelige mål er undersøge effekten af nye ikke farmakologiske behandlingsmetoder for depression i randomiserede klinisk kontrollerede undersøgelser. Tidligere er undersøgt effekten af søvndeprivation, pindolol, svage elektromagnetiske felter (PEMF), lysterapi og motion. Forskning har haft vægt på relationen mellem det døgnrytme-stabiliserende system (circadiane system), søvn og depression.

Aktuel forskning

Aktuelt undersøges: (1) Effekten af elektronisk selvmonitorering ved depression som metode til påvirkning af døgnrytme og sundhedsfremmende adfærd i forbindelse med udskrivelse fra psykiatriske sengeafdeling (SAFE II), (2) Muligheden for anvendelse af elektrisk øre-vagusstimulation som supplement til antidepressiv behandling, (3) Den neurofysiologiske baggrund for døgnvariation af depressive symptomer og (4) Effekten af kunstbelysning i psykiatriske døgnafdelinger på graden af bedring af depression og medicinforbrug (ROOM-LIGHT) og 5) Udvikling af belysning i det byggede miljø.

Vigtigste samarbejdspartnere er Statens Byggeforsknings Institut (SBI), DTU Fotonik, firmaet Chromaviso, Center for Enviromental Therapeutics (CET) i New York og Daylight Academy i Zürich, Netværker i SLTBR og Danisk University Antidepressant Group (DUAG)

ID: 917965