Kirstine Dahl

Kirstine Dahl

Ekstern underviser

Jeg er uddannet cand.mag.pæd, proceskonsulent og coach. Min spidskompetence er dialog, læring, læringsformer og kompetenceudvikling. Min rolle indebærer følgende opgaver:

  • at sparre med VIP’ere og nævn om alle udviklingsopgaver, der angår undervisning, kurser og uddannelse
  • at understøtte de faglige miljøers brug af kollegasparring
  • at udvikle workshops, hvor VIP’ere kan komme og diskutere temaer de er særligt optaget af
  • at undervise på Universitetspædagogikum og Introduktion til universitetspædagogik
  • at gennemføre pædagogisk supervision med adjunkter, post.docs
  • at bistå de faglige miljøers revideringsarbejde af målbeskrivelser
  • at inspirere til brug af IT i undervisningen
  • at gennemføre kvalitative interviews

ID: 122468156