Katrine Lindvig

Katrine Lindvig

Postdoc

Medlem af:

 • Universitetspædagogik

 • Didaktik og digitale medier

Jeg er ansat som post.doc ved Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet.
Mit primære forskningsområde er tværfaglig uddannelse, med særligt fokus på, hvordan undervisningsmetoder (analoge såvel som digitale) kan understøtte og styrke sammenhængskraften i tværfaglige og tværprofessionelle uddannelser på forskellige niveauer af det danske uddannelsessystem.

Jeg er uddannet cand.scient.soc. i Pædagogik og Uddannelsesstudier samt Internationale Udviklingsstudier. I mit ph.d.-studie undersøgte jeg, hvordan forskellige typer af tværfaglig uddannelse og undervisning skabes i kølvandet på tværfaglig forskning.

Forud for mit ph.d.-forløb har jeg været tilknyttet forskningsprojekter omhandlende tværfaglig forskning og samarbejde, faglig identitet på nye universitetsuddannelser samt hybride kvalifikationer i erhvervsuddannelserne.

Primære forskningsområder

 • Tværfaglighed
 • Universitetspædagogik
 • Videnskabsteori
 • Kvalitativ metodeudvikling
 • Dannelse- og identitetsstudier
 • ”Rod” og kompleksitet i forskning
 • Visuel repræsentation af tværfaglig forskning

Aktuel forskning

For tiden arbejder jeg med

 • Tværfaglig uddannelse og undervisning
 • Tværfaglig forskning
 • Universitetspædagogik
 • Tværfaglige undervisningsværktøjer (gamified tools)

 

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Universitetspædagogik
 • Tværfaglighed i forskning og uddannelse
 • Postmoderne teori
 • Videnskabsteori
 • Kvalitative Metoder
 • Problemorienteret projektarbejde
 • Faglig/videnskabelig identitet

ID: 40103699