Katrine Isabella Wendelboe

Katrine Isabella Wendelboe

Postdoc

Cand.psych.aut., Phd. og post doc ved Center for Tidlig Indsats og Familieforskning. 


Mit fokus er på relationen mellem barn (0-5 år) og dets omsorgsgivere, herunder interventioner der har til formål at styrke omsorgsgiver-barn relationen, både i forhold til forældre samt professionelle omsorgsgivere i dagtilbud. Jeg er særligt optaget af omsorgsgiveres mentaliseringskapacitet; hvordan denne evne bedst kan undersøges, interventioner der styrker mentaliseringsevne, samt sammenhængen mellem mentalisering og kvaliteten af omsorgsgiver-barn relationen, omsorgsgivers psykiske velbefindende, og barnets socio-emotionelle udvikling. Derudover arbejder jeg også indenfor det perinatale område, med særlig interesse i perinatal depression hos forældre, herunder tidlig opsporing og indsat. 


Ud over min forskning fungerer jeg som både intern supervisor i CIF samt ekstern supervisor for professionelle indenfor børne- og familieområdet. Jeg underviser og superviserer i brugen af metoden "Alarm Distress Baby Scale" (ADBB), som anvendes til tidlig opsporing af mistrivsel blandt 0-2-årige børn. Jeg er certificeret facilitator i Circle of Security (COS)-Parenting og COS-Classroom, samt COS-Classroom Coach (supervision til pædagogisk personale med udgangspunkt i tilknytningsteori og COS). Jeg er certificeret Fidelity Coach/supervisor i COS-metoden (metodesupervision af andre professionelle, der arbejder med at lave COS i familier og dagtilbud). 

Aktuel forskning

"Trygge relationer i vuggestuen” (the SECURE project), et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune, Danmarks Evalueringsinstitut og og Center for Tidlig indsats og Familieforskning (CIF).

Formålet med projektet er at svare på disse tre spørgsmål:

  1. Kan den tilknytningsbaserede indsats ’Tryghedscirklen i dagtilbud’ forbedre kvaliteten af voksen-barn samspillet? 
  2. Hvordan oplever dansk pædagogisk personale at deltage i det tilknytningsbaserede program Tryghedscirklen?
  3. Hvordan påvirkes kvaliteten af voksen-barn samspillet og effekten af interventionen af strukturelle faktorer som gruppestørrelse, normering og uddannelse?

Projektet ledes af lektor Johanne Smith-Nielsen og er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond og TrygFonden.

https://psy.ku.dk/cif/forskning/trygge-relationer-i-vuggestuen/

Primære forskningsområder

Tidlig indsats, forældre-barn samspil, tilknytning, mentalisering, perinatal depression. 

ID: 138977059