Karsten Georg Biering

Karsten Georg Biering

Lektor emeritus

Aktuel forskning

Min faglige hovedinteresse er dokumentation og formidling af dagliglivets kultur gennem AV medier, og jeg har gennem de seneste 15 år produceret ca. 20 videofilm – bl.a. om teglværksarbejdere og murerfaget, færgerne på Storebælt, samt om en række småbutikker og mindre virksomheder, der har en lang tradition bag sig, men en uvis fremtid for sig. Senest en videodokumentation om Slagtermester Hansen i Haslev, der er fjerde generation i byen og netop har solgt sin virksomhed og er gået på pension. Alle videoproduktionerne er vist på TV-Stationen DK4, og en del er blevet til i et samarbejde mellem Center for Arbejderkulturstudier og de berørte museer og arkiver. Bl.a. Velux Fonden har ydet betydelige tilskud til gennemførelse og publicering af projekterne. Igangværende projekter: I forbindelse med Foreningen Danmarks Folkeminders 100 års jubilæum i 2008 skriver jeg manuskript til foreningens historie som både akademisk og folkeligt udgiverselskab, som støtte for Dansk Folkemindesamlings indsamlingsvirksomhed og som fagligt netværk for fremtrædende folklorister, etnologer og folkesprogsforskere (dialekt- og stednavneforskere). Artiklen publiceres i foreningens årbog Folk og Kultur. Årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab 2008. Under udgivelse i Foreningen Danmarks Folkeminders regi og med støtte fra bl.a. BG Fonden er desuden DVD-produktionen Slagter Hansen i Haslev. Fjerde generation i byen. Den er 6. del af en serie programmer i samarbejde med ITMedia (KUA) om forskellige typer danske småbutikker og mindre virksomheder, der har en lang tradition bag sig, men en uvis fremtid for sig. Fra tidl. Skoleinspektør Poul Dannow (Bylderup-Bov i Sønderjylland) har jeg fået overdraget en halv snes 8 mm smalfilm, som han i 1980’erne har optaget om gamle landsbyhåndværk m.v. i Midt- Sønderjylland. I samarbejde med ITMedia søges disse film udgivet på DVD med en booklet og på Museum Sønderjyllands Forlag, såfremt der kan opnås de nødvendige fondstilskud til restaurering af filmene. Sammen med tidl. universitetslektor, dr.phil. Niels Finn Christiansen (Center for Arbejderkulturstudier under INSS) og forskningsbibliotekar, dr.phil. Morten Thing (RUC) skriver jeg en artikel til tidsskriftet Arbejderhistorie om Center for Arbejderkulturstudier, der blev oprettet 1988 som et tværfagligt forsknings- og formidlingscenter under Fakultetet og senere indgik som en enhed under INSS, indtil centret blev nedlagt i februar 2008.

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser i interviewteknik og "Dokumentation og formidling af dagliglivets kultur i AV-medier", herunder videoproduktion. Min undervisning går hånd i hånd med mit forsknings- og formidlingsarbejde, idet jeg i samarbejde med fakultetets ITMedia afdeling udbyder et Tværhumanistisk BA Tilvalgskursus på 2 x 15 ECTS over 2 semestre, hvor der bliver undervist i materialeindsamling gennem interviews og produceret eksamensopgaver ud fra en antropologisk synsvinkel i form af radiomontager/features og video-dokumentarprogrammer.

Vejledningsområder

Radio- og videoproduktion af dokumentarprogrammer.

ID: 6431